Fondrobot 2023 thumbnail

Guide: Bästa fondroboten 2024

Jämförelse av fondrobotar 2024

Fondrobotar har de senaste åren utvecklats enormt mycket och är förmodligen det enklaste sättet att investera på börsen 2024. I den här artikeln jämförs de populäraste fondrobotarna.

Vad är en fondrobot? Är det bra att använda en fondrobot?

En fondrobot hjälper dig att investera i en portfölj av fonder utifrån hur du besvarar ett par frågor om risk, mål med sparande och erfarenhet av investerande. Robotrådgivare gör det enkelt för dig att få förslag på hur du kan investera på noll tid.

Fondrobotar blir bättre och bättre hela tiden. I nuläget är fondrobotar så pass bra att du förmodligen kan välja en fondrobot över att välja ut fonder själv.

Det enklaste sättet att investera 2024 är förmodligen med en fondrobot. 

Här kan du läsa mer om hur en fondrobot fungerar

Artikeln är från 2022 men samma ståndpunkt och ranking för fondrobotar kvarstår från min sida!

Artikeln innehåller reklamlänkar till fondroboten Lysa som jag själv använder.

Innehållsförteckning

Tre bästa fondrobotarna 2024

Utifrån en analys av BetterWealth, Fundler, Lysa och Opti är det här topp tre bästa fondrobotarna 2024. Även Avanza Auto och Sigmastocks som liknar en fondrobot jämförs.

 Artikeln innehåller samarbetslänkar. 

Bästa fondroboten 2024!

Lysa logo

Näst bästa fondroboten!

Opti logo

Tredje bästa fondroboten!

Topplista fondrobotar 2024

1. Lysa

5/5

Lysa kan beskrivas som ”Super Mario” bland fondrobotar och är den populäraste fondroboten i Sverige sett till antal användare. Robotrådgivaren är väldigt bra på det mesta men inte bäst på någonting. Hos Lysa investeras dina pengar i en bred portfölj fördelat mellan aktier och räntor på ett ISK. 

Lysa har en avgift på ca 0,4% vilket är väldigt lågt och den enda som har lägre är BetterWealths indexportfölj. Regelbundet smygsänker Lysa också avgiften för att hela tiden vara konkurrenskraftig. Lysa förvaltar överlägset störst kapital bland fondrobotarna i Sverige och är den fjärde största fondroboten i Europa. I nuläget har Lysa ingen app men företaget har sagt att det kommer. Däremot kan du enkelt spara Lysa i din hemskärm som en app.

Jag har investerat 85% av alla sina pengar med fondroboten Lysa!

Uppdatering 2024: Lysa har nu skaffat en app!

2. Opti

4.5/5

Opti är också en väldigt populär robotrådgivare i Sverige. Deras app är väldigt enkel och användbar kombinerat med en diversifierad portfölj. Opti erbjuder i nuläget en app men ingen hemsida. Även med Opti investeras dina pengar på ett ISK. Självfallet skapar Opti också ett investeringsförslag utifrån dina preferenser.

En fördel med Opti i förhållande till Lysa och Fundler är att råvaror ingår i portföljerna vilket bidrar till en ännu bredare portfölj. Den stora nackdelen med Opti är den årliga avgiften på ca 0,80% vilket är högre än konkurrerande fondrobotars avgift för indexportföljer. 

 

3. BetterWealth

4.3/5

BetterWealth erbjuder den mest avancerade portföljen på marknaden i nuläget med alternativa placeringar i guld och fastigheter. Robotrådgivaren köper ETF:er vilket är börshandlade fonder som kan köpas och säljas varje dag. Traditionella fonder handlas en gång om dagen och är alltså inte lika likvida. BetterWealth menar att ETF:erna också möjliggör en lägre avgift. 

I nuläget erbjuder BetterWealth den billigaste indexportföljen för 0,31%. Däremot är deras dynamiska portföljers avgift högre, 0,70-0,92%. Deras dynamiska portföljer är också det som drar ner betyget för BetterWealth.

Utifrån hemsidan är våran tolkning att BetterWealth försöker tajma marknadens rörelse och ombalansera risken utifrån det. I teorin kan det låta attraktivtet men i praktiken är det väldigt svårt att genomföra framgångsrikt. 

Indexportföljen är väldigt bred och bra men frågan är om målet är att sälja in en dynamisk portfölj till kunden som är lite svår att förstå. 

4. Fundler (nedlagd)

3/5

Fundler är en robotrådgivare som marknadsför sig flitigt på sociala medier. Fondroboten har en enkel och användbar app med indexportföljer och avancerade portföljer. Hos Fundler är det enkelt att öppna ett konto och dina pengar förvaras på ett skattemässigt gynnsamt ISK.

Den årliga avgiften för fondroboten är 0,36-0,92%. Avgiftsskillnaden beror på om du väljer en index eller ”avancerad” portfölj. Fundler är bra överlag men frågan är om portföljernas inriktningen mot Läkemedel och Tech kommer löna sig på långsikt. Min bedömning är att portföljernas inriktning drar ner betyget för alla Fundlers portföljer. Majoriteten av forskning om framgångsrikt sparande i fonder förespråkar att försöka äga hela världen utan att specificera mot sektorer vilket Fundler avviker från.

Därtill har Fundlers marknadsföring delvis varit vilseledande genom att skriva ”lägst avgift och högst avkastning”. Det gäller helt skilda portföljer samt att den historiska avkastning är endast ett fåtal år. Sådana korta tidsperioder går inte att dra några större slutsatser utifrån.

Avanza Auto: Avanzas försök till fondrobot

3.5/5

Avanza har förbättrat sin tjänst Avanza Auto som utifrån risken du vill ta i ditt sparande fördelar dina pengar i aktier och räntor. Eftersom Avanza förmodligen inte får bedriva rådgivning är det här mest en fond-i-fond lösning.

Avanza Auto har dock sänkt avgiften mycket för Avanza Autos sex olika portföljer. Avgiften är konkurrenskraftig i förhållande till fondrobotarna på listan. Samtidigt kan du bygga en billig och enkel fondportfölj på Avanza med lite arbete. Läs om tips på fonder 2023 här.

Känner du att Avanza Auto passar dig och att du gillar Avanza är det absolut en bra tjänst att använda för att investera enkelt och billigt i fonder.

Sigmastocks: Sveriges första aktierobot

3/5

Sigmastocks marknadsför sig som en aktierobot vilket möjliggör för större påverkan från kunden. Du kan välja mellan portföljerna standard, tillväxt och utdelning. Den årliga avgiften är ungefär 0,4% vilket är konkurrenskraftigt mot andra aktörer i artikeln. 

Hur Sigmastocks urval av aktier sker exakt var ”hemligstämplat” efter att kontaktat företaget via mail. Aktierna väljs oavsett ut på olika nyckeltal. I vår mening låter det kul med en ”aktierobot” men i praktiken är mervärdet svårt att se i förhållande till en fondrobot med en bredare portfölj. 

Användare av Sigmastocks har lyft problematiken med att likvider ligger länge på konto innan investering sker vilket är naturligt eftersom det blir svårare att köpa aktier som kostar exempelvis 1000 kr i förhållande till en fondandel på 100 kr. Förmodligen endast ett problem så länge Sigmastocks förvaltar ett litet kapital men värt att tänka på.

Vad är en fondrobot?

En fondrobot investerar dina pengar i en portfölj av fonder utefter dina krav och önskemål. 

Fondrobotar är steget efter att välja ut dina fonder på egen hand. Jag uppmuntrar ofta till att investera i passivt förvaltade fonder (Indexfonder) som har väldigt låga avgifter. Därför att avgiften spelar ENORMT stor roll för avkastningen. 

Aktivt förvaltade fonder är motsatsen där förvaltare väljer ut vilka värdepapper (aktier oftast) som fonden ska investera i och har i snitt en avgift på 1.4% i Sverige.

Passivt förvaltade fonder (Indexfonder) som fondrobotar investerar i har låga avgifter utan aktiva val. Indexfonder köper aktier eller andra värdepapper utifrån ett index.

Investeringssparkonto- skattemässigt gynnsamt

Alla robotrådgivare i artikeln erbjuder Investeringssparkonto (ISK) åt dig som kund. Kontotyp avgör hur mycket du behöver beskatta dina investeringar. Med ISK är skatten låga 0,375% per året vilket blir 375 kr per 100 000 kr investerat. 

Fördelar med Investeringssparkonto (ISK):

Hur fungerar en fondrobot?

När du börjar investera med en fondrobot kommer du få besvara några frågor för skapa ett investeringsförslag. Baserat på vad du svarar kommer du få ett förslag på en portfölj eller fördelning mellan aktier och räntepapper. 

  • Hur mycket du hade tänkt investera

  • Din erfarenhet av att investera

  • Hur du ser på risk med sparande

  • Vad ditt mål är med att investera

  • Sparhorisont

Fondrobotens förslag är bra men du kan enkelt ändra fördelningen och risken med ditt sparande manuellt. Desto mer aktier du äger desto högre risk och längre sparhorisont bör du ha. Med aktier menas aktie(fonder) alltså fonder som investerar i aktier. Förslaget du får på fördelningen mellan aktier och räntor kan du själv omfördela om du inte håller med om risken i ditt sparande. En grov tumregel kan vara 10% aktieandel per år i sparhorisont (10 års sparhorisont innebär 100% aktier).

Efter att du har besvarat frågorna och valt portfölj kan du välja hur mycket du vill investera och sen är du igång! Förslagvis investerar du månadsvis genom ett automatiskt månadssparande. Då investerar du oavsett hur det ser ut på börsen vilket ger fina resultat på lång sikt.

Vem är fondrobotar för?

För dig som vill investera på det enklaste och bästa sättet. Även för dig som känner att du inte vill analysera aktier och fonder.

Vem är fondrobotar inte för?

För dig som vill styra dina investeringar på egen hand och försöka hitta bra aktier/ fonder och slå index. Eftersom valmöjligheterna med en fondrobot är begränsad passar det inte dig som vill ha stor påverkan på dina investeringar.

Fördelar med en fondrobot

Genom att jämföra dig själv med en fondrobot får du resultat på om det är lönt att försöka investera på egen hand i aktier eller fonder. Får du bättre avkastning via fondroboten är det inte lönt att försöka välja aktier och fonder själv.

Den automatiska allokeringen är en annan fördel som är väldigt användbar. När du köper aktier och fonder väljer du att investera dina pengar på ett visst sätt. Du kanske har 30% i svenska aktier och 70% i utländska. Övertid kommer kanske dina svenska aktier öka mer i värde än utländska vilket gör att dina svenska innehav utgör 35% av din portfölj och utländska 65%. 

Då har din allokering (fördelning) förändrats vilket kan få stor påverkan på sikt. Att behålla din fördelning genom att sälja av innehav som går upp och omfördela till andra innehav är viktigt för att behålla samma risk i portföljen. Självklart ska du låta dina vinnare löpa till viss del men att ha koll på allokeringen är väldigt viktigt. Med hjälp av en fondrobot sköts allokeringen regelbundet vilket är en stor fördel.

Låga avgifter, som nämnt ovan är avgiften bland det viktigaste för ditt sparande. Överlag har fondrobotar låga avgifter.

Nackdelar med en fondrobot

Valfriheten är begränsad därför att fondroboten sköter det mesta åt dig. Enkelheten kan vara en nackdel om du gillar att vara aktiv och påverka dina investeringar mer. 

Begränsade tillgångsslag, är en nackdel därför att många fondrobotar endast investerar i aktier och räntepapper. I en komplett diversifierad portfölj önskar många råvaror som guld. Fondroboten Opti har dock råvaror. Samtidigt är majoriteten av investerarnas portföljer mindre diversifierade än fondrobotarna som tas upp. Därtill finns det delade åsikter om hur mycket råvaror bidrar till en diversifierad portfölj

Fondroboten tar såklart en avgift för att hjälpa dig investera dina pengar. Om du sätter ihop din egen portfölj med olika indexfonder i förhållande till fondroboten Lysa blir det 0,1% billigare. Det handlar om 100 kr per 100 000 kr investerade pengar vilket i vår mening är värt att betala för fördelarna med fondrobotar. 

Eftersom fondrobotar investerar dina pengar i fonder är fondrobotens ekonomi och dina pengar skilda från varandra. Du behöver inte oro dig för att förlora dina pengar om fondroboten går i konkurs.

Fondrobotarna i artikeln står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av statlig insättningsgaranti på 1 050 000 kr, 2022. Ja, fondrobotarna är säkra.

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation