Thumbnail förväntningar

Den oväntade glädjen med låga förväntningar

Sedan i våras har jag aktivt försökt sänka mina förväntningar. Jag förväntar mig att tåget och flyget ska vara sent för då kan jag inte bli besviken.

Dessutom har jag sänkt mina förväntningar på framtida börsavkastning och andra människors prestationer.

Jag försöker att endast fokusera på vad jag kan styra över till hundra procent, vilket är mina förväntningar.

När det kommer till mål och pengar är strävan alltid efter mer.

Fast kanske handlar det inte om att tänka ut hur du kan få mer, utan att utforska hur du kan vara nöjd med mindre.

Ovanstående meningen är vad dagens avsnitt handlar om. Den oväntade glädjen med låga förväntningar.

Stephen Hawking

Den rullstolsburne fysikern, kosmologiforskare och författaren Stephan Hawking fick frågan hur hans trots sin förmåga att inte kunna prata och förlamning verkade lika lycklig om inte lyckligare än vem som helst. Det här var hans svar:

My expectations were reduced to zero when I was 21. Everything since then has been a bonus.

Eftersom Hawkings utgångspunkt var så låg efter att ha drabbats av den sällsynta och svåra sjukdomen vid 21 års ålder var allting därefter en bonus.

Hans låga förväntningar gav honom oerhörd lycka. Jag hörde det här i Morgan Housels podcast avsnitt Everything you can’t have och kände WOW! Det här är så himla sant!

Våra förväntningar formar hur vi uppfattar saker som bra eller dåligt. Är 1 miljon på banken bra eller dåligt? Är 10 miljoner på banken bra eller dåligt? 💰

Svaren styrs helt utifrån dina förväntningar 📊

Morgan argumenterar för att det finns två delar till ekvationen för lycka kopplat till pengar:

  1. Dina omständigheter = utfallet utifrån ditt arbete, tur och andra faktorer vilket är svårt att påverka fullt ut
  2. Förväntningarna du sätter (vilket du kan styra till 100%)

Genom att ha lägre förväntningar sätter du upp dig själv för att bli positivt överraskad och se allting över dina förväntningar som en bonus 🎉

Vill du ha 10% i årlig avkastning på börsen? Bra, sänk förväntningarna till 7% för att få möjligheten att bli positivt överraskad + room for error (att börsen går sämre än du tänkt)

Oavsett hur mycket pengar du tjänar kommer du aldrig vara nöjd ifall dina förväntningar inte uppnås. Därför bör du tänka över att sänka dina förväntningar till rimliga nivåer.

Världskända investeraren Charlie Munger sammanfattar det väl: 

The first rule of a happy life is low expectations. If you have unrealistic expectations you're going to be miserable your whole life. You want to have reasonable expectations and take life's results good and bad as they happen with a certain amount of stoicism.

”Den första regeln i ett lyckligt liv är låga förväntningar. Om du har orealistiska förväntningar kommer du att bli eländig hela ditt liv. Du vill ha rimliga förväntningar och ta livets resultat bra och dåliga eftersom de händer med en viss mängd stoicism.”

Förväntningar skapar skulder

Nikkei – den japanska börsmarknaden är ökänd för otroligt dålig börsavkastning senaste 33 åren.

Det fascinerande är att mellan 1965 till 1990 var avkastningen extraordinär.

Nikkei och S&P500 har haft liknande avkastning senaste 57 åren

Nikkei avkastning 57 senaste åren

Skillnaden är i hur avkastningen har levererats:

Nikkei VS S&P500 avkastning under 25 års perioder

Morgan Housel argumenterar för att den japanska börsmarknaden har inte stagnerat under 33 år. Det som egentligen hänt var att 50 års avkastning trycktes in på en 25 års period. De senaste tre decennierna av urusel avkastning har varit återbetalning av skulden.

Jag har aldrig hört det här perspektivet förut om varför den japanska marknaden gått så dålig senaste 30 åren. Ifall det stämmer eller inte vet jag inte däremot tror att det finns en del sanning i det. Förväntningar skapar skulder som förr eller senare måste betalas.

Artikeln avslutas med följande fina citat: 

There’s a stoic saying: “Misfortune weighs most heavily on those who expect nothing but good fortune”

 ”Otur väger tyngst för dem som inte förväntar sig annat än lycka”

Sammanfattningsvis

Det finns två delar till ekvationen för pengar och lycka. Den ena sidan kan du styra helt över. Lägg ditt fokus på dina förväntningar.

 Ifall du ska ta med dig en sak från den här artikeln är det följande:

Kanske handlar det inte om att tänka ut hur du kan få mer, utan att utforska hur du kan vara nöjd med mindre.

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation