Avsnitt 4 nybörjarguide del 1

#4 – Nybörjarguide på börsen 2024 del 1: Investera enkelt och framgångsrikt 💰

Avsnitt #4 är en nybörjarguide för att börja investera på börsen 💵 vilket är samma sätt som jag själv investerar majoriteten av mina pengar! Det här är en guide som enkelt kan sätta igång din börsresa 2024 på ett sätt som underbyggs av statistik och forskning om investeringar på börsen!

Innehållsförteckning

Varför ska jag investera?

Inflationen ☠

Inflationen som varit på tapeten väldigt mycket på sistone urholkar din köpkraft över tid. Därför är det bra att försöka få avkastning på dina pengar över inflationen vilket börsen är ett bra verktyg för att uppnå! Inflationen är när priserna stegras över tid, vilket kan leda till att man får mindre för pengarna. 

Shrink inflation är ett intressant fenomen tycker jag! Det är att innehållet i godispåsar till exempel minskar istället för att priserna höjs vilket blir en indirekt prishöjning därför att du får mindre för pengarna = inflation.

Bekämpa inflationen

Dina pengar kan jobba 24/7 🤑

Visst, börsen är stängd under helgen och har sina öppettider på vardagarna men utöver det jobbar dina pengar på på non-stop för dig! Att sätta dina pengar i arbete i form av tillgångar som genererar avkastning är guld värt! 

Utöver börsen är fastigheter ett sätt att sätta dina pengar i arbete men det kräver större kapital än börsen. 

Se över din ekonomi innan du börjar investera!

För att kunna utnyttja börsens magi måste du först betala av skulder med hög ränta plus se över att du har ett positivt kassaflöde. Dina inkomster – utgifter, måste vara ett positivt kassaflöde alltså att du har pengar över efter utgifter. Den summan kan du leka med och till exempel investera på börsen!

Att vara lat lönar sig på börsen 😎

Bilden ovan är från en artikel av Rikatillsammans som jämför hur det går för den genomsnittlige avanzianen (kunden på Avanza) i förhållande till indexfonder (billiga och breda fonder). Att det 10 av 12 år varit bättre för den genomsnittlige investeraren att välja indexfonder visar svårigheten i att investera framgångsrikt.

Att vara lat genom att köpa fonder lönar sig för majoriteten! Därför kommer vi fokusera på fonder i den här guiden 📈

Vad är en fond? 📊

Om vi börjar från början, en fond är en sammansättning av olika värdepapper (oftast aktier) som valts ut av förvaltarna för fonden. Alla fonder har förvaltare men den stora skillnaden är hur urvalet av vilka aktier som ska ingå i fonden görs.

Linas matkasse, liknelse till en fond

En fond skulle kunna liknas vid Linas matkasse, kassen som du kan få hem med ingredienser och recept på matlagningsrätter. På samma sätt är fonder en kasse av ingredienser (aktier) som valts ut av någon annan för att investera (recepten).

Två uppdelningar av fonder

Vad är aktivt förvaltade fonder?

Aktiva fonder har ett team av personer med förvaltarna i spetsen som väljer ut aktierna som fonden ska investera i. Tillvägagångsättet för att välja ut aktierna baseras på analyser från teamet. Gemensamt för aktiva fonder är att man försöka stockpicka, välja ut enskilda aktier som kommer överprestera index (marknaden i stort). Därför tenderar aktivt förvaltade fonder att han en överlag högre avgift än motsvarande passivt förvaltade fonder, ofta kallade Indexfonder.

Vad är Indexfonder (passiva fonder)?

Passiva Indexfonder har också ett team av personer som jobbar med fonden men antalet anställda är mycket lägre. Passivt förvaltade fonder, ofta kallade Indexfonder investerar i förutbestämda aktieindex vilket gör fonderna mycket mer kostnadseffektiv.

Ett aktieindex är en sammansättning av olika aktier som visar prisutveckling för indexets aktier. Du kan se aktieindex som en lista där aktier som är med uppfyller samma kriterier. Exempelvis investerar Avanzas gratisfond Avanza Zero i Omxs30 som består av Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier.

Eftersom förvaltarna av Indexfonder inte behöver ett team för att analysera aktier blir avgiften mycket lägre. Generellt sätt ligger Indexfonders avgift på 0,2 till 0.5% i jämförelse med aktivt förvaltade fonder som generellt sätt ligger på 1 till 1,5 % i avgift. 

Vad behöver du för att lyckas på börsen?

Jag skulle säga att det är tålamod, att undvika ”rådgivare” plus att vara passiv som investerare!

vad behöver du för att lyckas på börsen

1. Tålamod

En fundamental del av att investera är tålamod! Du kan inte investera pengarna och förvänta dig att pengarna har dubblats dagen efter! 

Du måste diversifiera över tid vilket betyder att du investerare på 5, 10 eller 15+ år vilket ger dig själv möjligheten av börsens historiska avkastning. Har du en för kort sparhorisont kan du hamna i läget som vi har på börsen 2022. En stor nedgång som är tråkig att behöva cash ut från. 

Därför vill du ha en tillräckligt lång horisont för att låta pengarna växa, för visa år är börsen ner! Så är det bara! Men om du har tillräckligt lång sparhorisont kommer dina pengar växa över tid 📈

Tålamod på börsen

Därtill måste du investera hela tiden! Att försöka tajma börsen är extremt svårt/ nästan omöjligt över långa horisonter.

Som du kan se på grafen ovan gör det en enorm skillnad för avkastningen beroende på vilka dagar du inte är investerad under. När man ser den här grafen känns det nästan värt att försöka tajma marknaden men samtidigt ser man hur dåligt det kan gå om man misslyckas. 

Skillnaden mellan att undvika börsens sämsta dagar och att vara investerad under alla dagar är 216% vilket är en enormt stor skillnad. Vänder man på det är skillnaden mellan att missa börsens bästa dagar och att vara investerad under hela perioden 126%. Frågan är om det är värt att försöka? (Svar: nej, för majoriteten är det en dålig idé)

2. Undvik "rådgivare"

Bankens rådgivare är i praktiken ofta säljare… deras mål är att sälja finansiella produkter som gör banken rik, inte dig. Därför gäller det att vara påläst vid möten med rådgivare på banken. Vill du ha bra finansiell rådgivning bör du anlita en oberoende finansiell rådgivare som tar betalt per timme vilket gör att rådgivarens intresse är det samma som dina intresse = bästa möjliga råd.

Undvik proffs

Likt bilden ovanför som kommer från en väldigt rolig scen i serien South Park där bankmannen investerar en av huvudkaraktärens pengar som går upp i rök (ANNNND IT’S GONE). Lite så är det med bankens ”rådgivare”, dina intresse är inte samma som bankens.

Du kan titta på scenen från South Park på Youtube här! (väldigt rolig enligt mig)

3. Passiv investerare vinner

Att vara en passiv investerare!

Oavsett börsstrategi är det väldigt viktigt att lita på processen. Att inte ta beslut är extremt svårt för oss människor. Det kliar gärna i fingrarna när en nyhet som påverkar börsen kommer ut. Vad ska jag göra? Vad ska jag sälja? Vad ska jag köpa? 

Ibland kan det krävs att du förändrar/ förbättrar din strategi men ofta är det onödig aktivitet som skadar din avkastning.

Oavsett börsstrategi vinner passiva investerare, personer som håller sig till sin plan oavsett börsklimat!

Passiva fonder vinner! (oftast)
Billiga vs dyra fonder

Bilden ovanför säger i princip allting du behöver veta. Det finns väldigt få forskare som argumenterar för att aktiva fonder är bättre att äga än Indexfonder. Billiga fonder innebär mer pengar till dig och mindre till förvaltarna. Efter avgifter skapar aktivt förvaltade i majoriteten av fallen ingen överavkastning för sina fondägare. 

Flam studie för fonder i Sverige

Ovan är ett intressant diagram från Flam och Vestmans studie som visar på Reversion-to-mean vilket på svenska kan översättas till, regression till medelvärde. Enkelt förklarat visar diagrammet att det inte finns någon ihållighet i fonders prestation. Fonderna som överavkastat under ett visst antal år tenderar att få liknande avkastning som snittet på sikt.

Medskicket är att indexfonder (passiva fonder) är den bästa grundstommen för investerare på börsen.

Citat från Jack Bogle om att köpa hela höstacken
Att köpa brett i indexfonder uttryckt av "fadern" till Indexfonder. Leta inte efter nålen i höstacken (vinnare aktier) utan köp bara hela höstacken (indexfond)

Undvik sådana här artiklar!

undvik sådana här artiklar

Artiklar om årets bästa fonder baserade på ett enskilt års avkastning och artiklar om börsåret som kommer är väldigt spekulativa. Ett års avkastning säger extremt lite för hur fonder kommer prestera i framtiden.

För artiklar där proffs ska uttala sig om börsåret som kommer är det klick i fokus i förhållande till värde. I principen ingen vet hur det kommande börsåret kommer gå, absolut kan man spekulera utifrån makrofaktorer (ekonomin i stort) men det är extremt svårt.

 

Veckans psykologiska fälla: Recency bias (Närtidsbias)

Ytterligare en aspekt av artiklar där proffs ska gissa börsens utveckling på kort sikt är recency bias (närhetsbias) vilket är en tendens att övervärdera det vi upplevt i närtid för att säga något om framtiden.

Recency bias (närhetsbias)
Bilden illustrerar tendensen att övervärdera senaste årets avkastning (negativ, röd) i förhållande till senaste fem årens avkastning (positiv, grön)

Exempelvis att vid spekulationer om ett års framtida avkastning är det vanligt att övervärdera föregående års börsår istället för att titta ur ett längre perspektiv (5-10 år tillbaka). Inför 2022 var majoriteten av alla artiklar om börsen positiva. Baserat på börsåret som vi upplevt kommer högst troligen artiklarna inför börsåret 2023 vara 🥁 NEGATIVA!

Jag säger inte ifall börsåret 2023 kommer vara positivt eller negativt. Min avsikt är att belysa kortsiktigheten i uppskattningen av framtida utfall.

Ytterligare exempel på Recency bias
En ganska rolig bild enligt mig som belyser problematiken med att utvärdera saker baserat på det som hänt i närtid

Börja investera automatiskt i fonder!

Vi börjar med att diskutera hur mycket som är rimligt att investera. Det här blir ett generellt råd som du måste anpassa till din egen ekonomi såklart! Iallafall, i boken The Richest Man in Babylon presenteras uråldriga principer för att bygga rikedom och den ena är att spara 1/10 till dig själv varje månad:

Richest man in babylon

Om vi tar med oss det vi pratat om tidigare samt spara 1/10 av lönen blir det i praktiken:

Månadsspara med en fondrobot

Vad är en fondrobot?

Fondrobot 2022 guide

En fondrobot investerar dina pengar i en portfölj av fonder utefter dina krav och önskemål. 

Fondrobotar är steget efter att välja ut dina fonder på egen hand. Jag uppmuntrar ofta till att investera i passivt förvaltade fonder (Indexfonder) som har väldigt låga avgifter. Därför att avgiften spelar ENORMT stor roll för avkastningen. 

Aktivt förvaltade fonder är motsatsen där förvaltare väljer ut vilka värdepapper (aktier oftast) som fonden ska investera i och har i snitt en avgift på 1.4% i Sverige.

Passivt förvaltade fonder (Indexfonder) som fondrobotar investerar i har låga avgifter utan aktiva val. Indexfonder köper aktier eller andra värdepapper utifrån ett index.

Alla fondrobotar erbjuder ISK (Investeringssparkonto) vilket är den bästa kontoformen att förvara dina fonder och aktier på. Du måste ha ett konto för dina värdepapper där beskattning kan ske. 

Fondroboten Lysa är min favorit

Mitt innehav på lysa

Min favorit är fondroboten Lysa och därför har jag 74,1% av mina investerade pengar där (ryckande färska siffror).

Lysa kan liknas vid Supermario som är väldigt bra på allting men inte nödvändigtvis bäst på en individuell sak samtidigt som svagheterna är få. Den här liknelsen började Rikatillsammans med som varje år publicerar en väldigt bra sammanställning av fondrobotar.

Lysa är verkligen Supermario därför att avgiften är bland den lägsta på marknaden, sammansättning av är portföljen väldigt bra och enkelheten är hög. Svagheterna är därtill väldigt få.

Fondroboten lysa

Hur fungerar Lysa?

Fondrobot är helt enkelt en tjänst som automatiskt investerar dina pengar i olika typer av fonder. Det kan låta som att ”roboten” tar egna beslut eller liknande men så är inte fallet. 

-Efter att du svarat på några frågor om din ekonomi och hur du vill investera ges du ett förslag på hur fondroboten tycker att du bör investera vilket du kan ändra manuellt om du vill. 

Fondrobotar ombalanserar portföljen regelbundet vilket innebär att om du ska investera 90% i världen och 10% i Sverige kan fördelning förändras vid ned- och uppgångar på börsen. För att behålla samma risk ombalanserar fondrobotar automatiskt det här åt dig vilket är viktigt för avkastningen på sikt.

-Eftersom i stort sett allting är automatiserat i investeringsprocessen är avgiften generellt sett låg för en fondrobot. Avgiften är bland det viktigaste för ditt sparande, därför är fondrobotar ett väldigt bra sparalternativ.

Bredd eller hållbar inriktning

Lysa har två stycken inriktningar som du kan välja för ditt investerande. Antingen Lysa bred eller Lysa hållbar. 

Lysa bred har funnits sedan 2016 och är det klassiska Lysasparandet med fokus på riskspridning och exponering mot hela världen. Dina pengar förvaltas i mer än 6000 små och stora aktiebolag och 5000 ränteinstrument.

Lysa bred inriktning

Lysa hållbar exkluderar bolag enligt svenska kyrkans kriterier som du ser nedanför på bilden. Riskspridningen blir mindre i den här portföljen med ungefär 800 bolag med bevisat samhälls- och miljöansvar och 100 ränteinstrument. Viktigt att komma ihåg är att riskspridningen är överlägset bättre än vad småsparare brukar spara i ändå.

Avgiften som Lysa tar ut för den här portföljen är samma som den breda på 0,240% fast kostnaden för vissa av fonderna är marginellt dyrare. Dock handlar det här endast om några baspunkter (en hundradelsprocent vilket är = 0,01%). Det här ska Lysa ha en eloge för eftersom banker generellt sett sätter ett högre pris på hållbara investeringar för att man ser möjligheten till det.

Lysa hållbar inriktning

Vilken inriktning som är bäst för dig är högst subjektivt. Båda två är oavsett väldigt bra. Du kan också välja att spara i båda två som Lysa visar på bilden nedan som ”Level 2”. På ”Level 3” har du därtill lagt till räntor för att få större riskspridning och minska svängningarna i portföljen. 

olika nivåer av sparande lysa

Fördelning mellan aktier och räntor

När du investerar med Lysa får du ett förslag med aktiefonder och räntor beroende på vilken risk du vill ta. Aktiefonder är fonder som investerar i aktier, i Lysas fall är det uteslutande Indexfonder. Ränteinstrument har lägre förväntad avkastning samt risk än aktiedelen. 

Fördelningen mellan aktier och räntor är svår att bestämma. Dessutom är det svårt för Lysa att komma fram till rätt fördelningen utifrån ett par frågor om din ekonomi. I slutändan handlar det om:

1. Risktolerans – Vad är din inställning till risk? Drabbas du lätt av panik om dina pengar börjar minska i värde? Frågor som kan vara svåra att besvara om du aldrig upplevt en börsnedgång, därav svårigheten att välja rätt risk.

2. Sparhorisont – Desto längre sparhorisonten är, desto större risk kan du ta. På sikt kommer en högre andel aktiefonder löna sig. En bra tumregel för fördelningen

En bra tumregel är att för varje år som du hade tänkt investera pengarna motsvarar 10% aktieandel. Det vill säga 7 år sparhorisont motsvarar 70% aktier och 30% räntor. 

Öppna ett konto på Lysa idag!

Att ta steget är superviktigt! Det är lätt att skjuta på det för att det känns jobbigt men våga! Du kommer inte ångra dig. Jag har pratat gott om Lysa här men oavsett vad som känns rätt för dig, kör idag!

Ifall du vill välja fonder själv: Fondo

Fondo

Ifall du vill styra över fondvalen själv kan du kika in Fondo till exempel. Det är en plattform som utmanar Avanza och Nordnet.

Genom att ge tillbaka kickbacken vilket är provisionen som Avanza eller Nordnet tar ut sänks avgiften upp till 50% på aktivt förvaltade fonder. För indexfonder som jag främst pratat om i artikeln är rabatten inte lika stor.

 

Thats it för del 1! Hoppas du tyckte att den var givande. 

Del 2 kommer nästa vecka och handlar om hur du kan fullfölja den här fina planen som du satt upp för dina investeringar. Att ha en plan för träning, karriär eller börsen är en sak…

Att genomföra den konsekvent på sikt är en HELT annan sak vilket blir nästa veckas fokus med tips och trix.

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation