Valutadiversifiering

Bör du valutadiversifiera i en långsiktig portfölj?

Innehåll

Hur viktigt är valutadiversifiering?

Sprid risken, diversifiera, lägg inte alla ägg i samma korg. Har du hört något av följande förut? Oavsett är riskspridning någonting som ofta poängteras inom investering. Eftersom du inte vill ta onödig risk förespråkas riskspridning. En av Unga Aktiesparares fem gyllene reglar är just att sprida risken genom att köpa runt 8–12 aktier inom olika branscher. Att sprida risken gäller även för investeringar i fonder. 

En annan aspekt av diversifiering som inte belysas lika frekvent är valutadiversifiering vilket innebär att innehaven du äger är exponerade mot olika valutor. En detalj som är lite i skymundan men som kan vara viktig. Därför ska vi i den här artikeln dyka ner i valutadiversifierings vara eller icke vara i en långsiktig portfölj!

Vad innebär valutadiversifiering?

Diversifiera är ett annat ord för riskspridning, om du därefter lägger ihop valuta med riskspridning bör du förstå betydelsen av valutadiversifiering. Förstår du inte vad vi menar? Ta det lugnt! Här kommer en kort genomgång. 

Runt om i världen finns massvis av olika valutor. Den dominerande valutan på finansiella marknader är i nuläget dollar. Utöver det finns stora valutor som brittiska pund och euro. Självfallet är den svenska kronan viktig för oss som investerar i svenska företag och bor i Sverige men inte lika viktig globalt. Majoriteten av valutor i dagens ekonomi bygger på rörliga växelkurs där värdet fluktuerar efter utbud och efterfrågan. Stora händelser som krig och hög arbetslöshet kan därför påverka länders valutor drastiskt. Därför kan det vara bra att tänka på valutaexponeringen i sin portfölj.

Genom att köpa innehav i olika valutor minskar du svängningarna i portföljen på kort sikt. Vanligtvis som svensk är det genom att äga amerikanska innehav utöver svenska innehav. USA är fortsatt den dominerande ekonomi för finansiella marknader trots andra länders ekonomiska framfart. 

Dock kan man invända mot att man måste äga amerikanska innehav för att få valutaexponering mot dollar därför att många svenska bolag är exportinriktade och handlar med hela världen. Om det räcker att äga exportinriktade svenska företag för att sprida valutarisken finns det delad mening om.

Det som i alla fall oftast brukar diskuteras kopplat till valutadiversifiering är att priset på aktier varierar i värde till följd av att valutor minskar eller ökar i värde. Exempelvis att du äger amerikanska aktier som ökat 20 % i värde i dollar under året men när du säljer aktierna är din vinst endast 10% i svenska kronor. Följande scenario är ett konkret exempel på där värdet av valutor påverkat din avkastning. I det här scenariot har värdet av dollar sjunkit i förhållande till svenska kronan vilket medför en lägre reell (valutajusterad) avkastning för dig. 

Hur viktigt är det egentligen?

Att diversifiera över olika marknader gör vi personligen främst därför att det finns en geografisk risk med allting. Specifika oförutsedda händelser kan ske i ett specifikt land eller kontinent. Världen är sammanlänkat tajt i dagens globala ekonomi vilket pandemin verkligen visat men det finns fortsatt en risk med att lägga alla ägg i samma korg. Därför har vi (Oliver och Viktor) främst exponering mot USA via billiga globalfonder och tillväxtmarknader inom Asien via tillväxtmarknadsfonder. Som en följd medföljer en bra valutadiversifiering även om det inte är huvudsyftet.

Vår ståndpunkt är att likt författaren och utdelningsjägaren Marcus Hernhags gällande valutadiversifiering. Enligt honom är valutarisk är övergående och av mindre betydelse på längre sikt för din portfölj. På kort sikt kan det dock skapa svängningar i din portfölj. 

Beroende på hur du reagerar på svängningar i din portfölj bör du tänka efter hur stor vikt du ska lägga vid att sprida ut dina innehavs valutaexponering för att minska kort siktig volatilitet (svängningar) till följd av valutor.

Utdelningsaktier: bli rik på Aktieutdelning

Vi gillar att investera i det som är nära oss!

En relevant punkt för det här ämnet är att människor älskar att fokusera på det som är familjärt! Även om världen är globaliserad och nyheter transporteras snabbare än någonsin ligger det i människans natur att till exempel investera majoriteten av sina pengar på hemmaplan. Att fokusera på det som ligger nära en kallas för Homebias, vilket för investerare är tendensen att investera majoriteten av sina pengar i landet man bor i. Att vara Homebias har både positiva och negativa följder som investerare.

Å ena sidan, genom att fokusera på aktier eller fonder som ligger en nära kan man möjligtvis få ett övertag (edge på engelska). Den här edgen kan vara i form av information eftersom du kan skapa dig bättre kontakter på hemmaplan. 

Å andra sida, det finns många fina investeringsmöjligheter bortom Sveriges gräns. Genom ett köp i en indexfond som investerar globalt får du delägarskap i många världsledande bolag. Plus att du på kort sikt kan minska svängningarna på grund av bättre valutadiversifiering. 

Cristofers böcker tar upp Homebias i hans första upplaga Börspsykologi. Vi har recenserat boken här!

Börspsykologi

Tänk för dig själv!

Nu har vi presenterat några olika aspekter av valutadiversifiering vilket förhoppningsvis kan hjälpa dig att få en bättre bild av hur du bör tänka kring olika valutor i din portfölj. Hoppas du uppskattat artikeln!

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation