Investmentbolag thumbnail

Investmentbolag: Sveriges bästa aktier? | GUIDE 2023

Svenska investmentbolag!

Investmentbolag är ungefär som fonder. Genom att äga en enda aktie får du tillgång till en massa olika aktier precis som i en fond.

Lägg där till hur bra investmentbolag har presterat så förstår du varför investmentbolag är svenska guldklimpar på börsen!

Om vi tar en titt på avkastningen har den varit superfin!

Det här gäller då Investmentbolag som grupp jämfört med aktivt förvaltade samt passivt förvaltade fonder i Sverige 2001 – 2016 som nämns i boken  Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag skriven av Marcus Fridell.

Aktivt förvaltade fonder 166% i avkastning

Passivt förvaltade fonder (Indexfonder) 228% i avkastning

Investmentbolag hela 642% i avkastning 😍

Det här är fenomenalt fina aktier som verkligen sticker ut på den svenska börsmarknaden och som vi ska snacka lite om nu!

Obs! Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden, alltså är det inte säkert att investmentbolag framöver presterar lika bra.

Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolag jämförs väldigt ofta med fonder vilket är en bra jämförelse för att bättre förstå investmentbolag.

Fonder innehåller en samling med olika värdepapper (aktier, räntepapper) och ungefär på samma sätt fungerar ett investmentbolag.

Investmentbolag äger andra aktier (delar av företag) och arbetar för att aktierna i portföljen ska prestera så bra som möjligt 📈

Ägare av kött och blod

Det finns olika anledningar till investmentbolags framgång men en stor del är att det finns stabila ägare bakom investmentbolagen som äger samt arbetar där. 

👑 Ägare av kött och blod brukar man prata om på börsen vilket betyder att ledningen i företagen också är grundare/ ägare!

Det känns tryggt att investera sina pengar hos företag om ägarna också gör det.

Investmentbolag är alltså ungefär som fonder fast dem arbetar aktivt med att förbättra innehaven (aktierna) som ägs.

En aktivt förvaltad fond arbetar inte lika aktivt för att förbättra innehaven på samma sätt utan här står aktivt för att vissa personer väljer ut aktierna som ska köpas även om förvaltarna också kan påverka innehaven till viss del. Investmentbolag däremot har större möjlighet att påverka sina innehav genom att inneha styrelseplatser exempelvis.

Det här kan jämföras med  passivt förvaltad fonder (Indexfonder) där aktierna som köps görs utifrån ett Index (lista) utan att någon aktivt väljer.

Substansvärde

En viktigt del i investmentbolagens uppbyggnad är substansvärde vilket är hur ett investmentbolag värderas. 

Om du analyserat på aktier används ofta nyckeltal som anses viktiga för att förstå ett företags värdering. 

Många av nyckeltalen fungerar dock inte på investmentbolag därför att här är fokuset värdet av tillgångarna som investmentbolaget äger och inte P/E eller liknande.

Investmentbolags framgång drivs av hur aktierna i deras portfölj presterar vilket gör att värderingen av ett investmentbolag görs utifrån hur mycket det kostar att köpa en aktie i investmentbolaget vs att köpa aktierna som investmentbolaget investerar i.

Substansvärde är alla tillgångar minus skulder i investmentbolaget.

Är det så att du betalar mindre för en aktie i investmentbolaget än att köpa alla aktier som investmentbolaget är i sin portfölj innebär det en substansrabatt.

Historiskt brukar majoriteten av investmentbolagen i Sverige ha en substansrabatt men det finns också dem som ofta har en substanspremie. 

Däremot är det viktigt att tänka på hur innehaven (aktierna) investmentbolaget äger värderas.

Investmentbolag har mestadels aktier i portföljen som alla kan köpa på börsen men en del av innehaven utgörs oftast av onoterade innehav som inte går att köpa på börsen.

Eftersom onoterade innehav inte handlas på börsen som noterade innehav som alla kan köpa är värderingen ibland lite klurig att sätta vilket påverkar substansvärdet. 

Onoterade innehav är dock en fin bonus med investmentbolag därför att dem inte går att köpa på egen hand 💎

Substansrabatt

Majoriteten av investmentbolagen har historiskt handlats till en substansrabatt vilket innebär att det blir en vallgrav/ skydd mellan värdet på de underliggande tillgångarna (aktierna som investmentbolaget äger) och vad aktierna i investmentbolaget kostar.

Att ha den här vallgraven är alltid betryggande som aktieägare även om det finns baksidor med det också.

Här är 5 olika anledningar till investmentbolag kan handlas till rabatt:

1. Förvaltningskostnad- investmentbolag har en avgift precis som fonder vilket skulle kunna motivera en rabatt dock har fonder inte någon rabatt trots avgiften.

Avgiften på investmentbolag är väldigt låg för majoriteten av investmentbolagen. Snittet ligger på 0.2- 0.3% i avgift medan aktivt förvaltade fonder brukar ligga på 1.4% i avgift!

2. Maktfaktor- många av investmentbolagen ägs till stor del av en svensk finansfamilj med enormt mycket kunskap och inflytande över politik/ ekonomi.

Det här är mestadels en fördel men ibland förekommer egoistiska beslut från ägarfamiljen för att skydda deras agenda vilket kan skada aktieägarna. 

Kort sagt kan rabatten delvis finnas som vallgrav för att skydda mot egoistiska beslut från ägarna som inte alltid har aktieägarnas bästa i åtanke.

3. Svag historik- som grupp har avkastningen varit fenomenal men vissa enstaka investmentbolag har ganska dålig historik och därför kan en rabatt vara rimlig i vissa fall.

4. Dålig info- onoterade innehav har inte samma krav på sig kring info vilket kan göra det svårt för småsparare att hitta info om dem. Därtill kan värderingen som nämnts innan vara svår att göra på onoterade bolag.

Osäkerhet kring onoterade innehav kan alltså motivera en substansrabatt däremot är del av charmen med investmentbolag tillgången till onoterade spännande innehav!

5. Påtvingad portföljmix- eftersom du genom att äga ett investmentbolag blir påtvingad olika innehav kan det motivera en rabatt därför att du kanske inte tycker om alla innehaven.

Vänder vi på det och tittar på anledningar till substanspremie kan det var att ledningens kunskap värdesätts väldigt högt eftersom de presterar bra avkastning! Samt att onoterade innehav som inte går att köpa på egen hand är väldigt spännande.

💸Det finns inget rätt/ fel svar kring substansvärde utan varje investmentbolag är unikt med olika anledningar som motiverar rabatt/ premie. Gör din egna analys och se vad du tycker.

IBindex: Håll koll på rabatt/premie

Om du vill se vad svenska investmentbolag har för substansvärde rekommenderar vi IBindex som uppdaterar det kontinuerligt.

Belåning

Snabbt kan vi nämna att investmentbolag kan låna pengar till väldigt låg ränta pga stabiliteten i företaget och på så sätt använda pengarna till att expandera! 

Du har kanske hört någon som vill belåna sin portfölj genom att köpa aktier/ fonder med lånade pengar (vilket kan vara bra ibland) men det är sjukt riskabelt.

Istället kan du köpa investmentbolag som belånar en liten del av sin portfölj till väldigt låga räntor som ingen privatperson kan få.

Till exempel har Industrivärden 0.1% ränta på sina skulder vilket du i stort sett bara kan få på CSN-lånet.

Köp en krona för 80 öre

Återigen ska vi snacka om substansvärde eftersom det är kärnan till mycket positivt med investmentbolag!

Marcus Fridell som skrivit boken Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag nämner i sin bok samt poddar han varit med i att investmentbolag ofta är en bra deal därför att du kan köpa tillgångar (aktier) värda en krona för 80 öre! (20% substansrabatt).

Att du kan få mer värde för dina pengar är oftast en bra deal dock finns det fler saker än substansvärde att titta på!

Substansrabatt leder även till uttrycket utdelningsarbitrage som Marcus Fridell pratar om.

Arbitrage är att utnyttja skillnader mellan olika marknader vilket går att göra med investmentbolagens utdelningar.

Om du äger investmentbolag till substansrabatt och aktierna i deras portfölj har utdelning samt delar ut alla utdelningar till dig kommer du få mer utdelningar än om du hade ägt varje enskild aktie i investmentbolagets portfölj 💵

Därför att du får utdelningar från mer aktier än vad du betalat tack vare rabatten, du har köpt en krona för 80 öre!

Substanspremie: en krona för 1,20 kronor

Allting positivt som vi nämnt om substansrabatt här ovan får motsatt effekt på investmentbolag med substanspremie 🤔

Du kanske köper en krona för 1.20 kronor istället vilket innebär en substanspremie på 20 %

Dessutom vänds utdelningsarbitraget mot dig därför att du får mindre utdelningar än om du hade köpt alla innehav i investmentbolaget.

Ännu en gång är det viktigt att titta på rabatt/ premie men ibland finns det också saker som kan motivera en substanspremie. 

Du får göra din egen analys och slutsats samt tänk på att direkt inte bli avskräckt pga en substanspremie 😇 

Samtidigt som du ska ha stor respekt för att substansrabatt generellt sätt är att föredra!

Risker med investmentbolag

Det finns risker med alla investeringar och några har vi redan tagit upp! En sak som är bra att tänka på är att investmentbolag faller oftast lägre vid börskrascher än andra aktier till följd av dubbel-nocken därför att båda aktiekursen faller samt att substansrabatten ofta ökar.

Men är du en långsiktig investerare är det här förmodligen ett fint köpläge!

Nordnets sparekonom Alexander Gustafsson förklarar det superbra:

Fonder vs att köpa investmentbolag

Förhoppningsvis har du lärt dig en hel del om investmentbolag och kanske överväger att investera i dem!

Antingen kan du köpa investmentbolag via börsen som enskild aktie och då föreslår vi alltid att investera via Avanza som vi själva använder.

Eller om du vill få tillgång till olika svenska investmentbolag ännu enklare kan du köpa fonder som endast investerar i investmentbolag.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en extremt populär fond bland svenskar till följd av den höga avkastningen som fonden har presterat historiskt! 

Fonden har en årlig avgift på 0.28% hos Avanza.

Det enklaste valet är helt klart att välja fonden men om du själv vill välja och vraka bland investmentbolagen går det enkelt att köpa dem själv via Avanza, Nordnet med flera 👏

Bara äga investmentbolag?

Eftersom investmentbolag har haft väldigt fin avkastning kanske du känner för att gå all in investmentbolag 👀

Det finns personer som endast äger investmentbolag med stor framgång. Några saker du däremot borde tänka på är att svenska investmentbolag även om innehaven är globala aktörer utgör en stor risk om någonting specifikt skulle hända med den nationella ekonomin i Sverige.

Den största motivationen för att äga 100% investmentbolag är den historiska avkastning som även om den inte är en garanti för framtiden är imponerande. Problemet är att om det finns inget globalt fenomen där investmentbolag överpresterar börsen utan det är endast svenska investmentbolag som gjort det. Frågan är om det finns vetenskaplig uppbackning för att investera alla sina pengar i svenska investmentbolag. Anledningen till att vi tar vikten av vetenskaplig grund är för att främst Oliver värderar det högt vid investeringar.

Om du vill läsa argument för och emot att äga 100% aktier rekommenderar vi den här diskussionen.

Sammanfattning

Här kommer en kort summering!

📈 Historisk avkastning som grupp

💪 Starka huvudägare som har enorm kunskap

💰 Du kan ofta köpa en krona för 80 öre= substansrabatt

💎 Utdelningarbitrage

📊 Riskspridning genom en enda aktie

🔑 Låga avgifter

Investmentbolag är en väldigt bra bas i en svensk aktieportfölj eller fondportfölj genom Spiltan aktiefond investmentbolag som du kan köpa via Avanza!

Lär dig mer om investmentbolag

Ta en titt på videon som handlar om Investmentbolag och hur du kan investera i de 2021 om du vill lära dig mer.

Du kan också lyssna på Marcus Fridell författaren till Bygg en förmögenhet- Investera i Investmentbolag i Avanzapodden där han berättar om nästan allt du behöver veta om investmentbolag!

Du kan också ta en titt på Marcus Fridells bok som nämns upprepande i artikeln. Nedanför är Olivers recension av boken Bygg en förmögenhet- Investera i Investmentbolag.

Topp 3 lärdomar:

🏧 Investmentbolag är fantastiskt fina som bas i en aktieportfölj! 

🏧 Investmentbolag som grupp har presterat fantastiskt!

🏧 Substansvärde är väldigt viktigt!

Betyg:
4.5/5

Bygg en förmögenhet – Investera i investmentbolag av Marcus Fridell

Våra finfina svenska investmentbolag som mellan 2001- 2016 presterade ca 400% bättre avkastning än marknaden i genomsnitt. 

Boken använder många liknelser för att på ett enkelt sätt förklara hur investmentbolag fungerar men för en nybörjare är den lite avancerat ibland (dock kan du googla begreppen du inte förstår).

Faktan om investmentbolagens portföljer i boken är några år gamla numera men i stort sett allting är boken är up to date.

Väldigt bra bok om våra svenska investmentbolag som presterat väldigt bra historiskt. En bok jag starkt rekommenderar!

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation