Thumbnail för antal aktier

Hur många aktier är bäst i en aktieportfölj?

Hur många aktier är optimalt i en aktieportfölj?

Vad kan jag göra för att minska och sprida risken i portföljen?

Hur många branscher borde jag investera i?

Jag har hört dem här frågorna flera gånger samt själva tänkt på det och därför har jag gjort lite research över hur många aktier man ska ha i en aktieportfölj!

Sammanfattning

Diversifiering - vad är det?

Att sprida risken genom att äga olika aktier är verkligen superviktigt för ett långsiktigt sparande. När man pratar om att sprida risken nämns oftast diversifiering som betyder att du inte “ska lägga alla ägg i samma korg” vilket är ännu ett sätt att säga sprid risken. Vikten av diversifiering visas tydligt på Avanzas bilder över hur deras kunders avkastning påverkas av antal aktier i aktieportföljen.

Äg över 12 aktier

Avanza graf antal aktier
Avanzas kunder får generellt sätt bättre avkastning med runt 12 aktier. Y-axeln visar avkastning i procent och X-axeln antal aktier

Avanzas statistik visar tydligt att personer som äger över 12 aktier får en bättre avkastning. Att försöka ligga runt 12 aktier är en bra utgångspunkt. Anledningen till att det är viktigt att äga olika aktier är för att oförutsedda händelser alltid kan hända som exempel att företaget utkonkurreras av ett bättre företag. Därför att äger du endast en aktie och företaget går i konkurs förlorar du alla dina investerade pengar.

Vad säger Unga Aktiesparare?

Unga aktiespararna är Sveriges största organisation för ungdomar som gillar börsen och deras rekommendation är att äga ungefär 8 till 15 olika företag (aktier). Alltså är här ett lägre golv och ett högre tak i deras rekommendation för antal aktier du ska äga.

Köp aktier i olika branscher

Utöver antal aktier är det viktigt att tänka på att äga aktier i olika branscher eftersom det alltid finns en risk med att äga aktier inom en enda bransch. Sedan finns det alltid en risk för att en specifik bransch som tex flygbranschen påverkas av lagändringar eller andra saker och då är det väldigt viktigt att äga aktier i olika branscher. Även om du spridit dina “ägg” i olika aktier har du fortfarande köpt “ägg” inom samma bransch vilket kan straffa sig.

Sprid risken på olika marknader

riskjusterad avkastning VS antal marknader
Diagram som visar Riskjusterad avkastning i förhållande till antal branscher i en aktieportfölj

Dessutom är det viktigt att sprida aktieköpen över olika marknader vilket den här bilden visar genom att jämföra riskjusterad avkastning vs antal marknader. Riskjusterad avkastning kan vara ett komplicerat ord men enkelt förklarat är det ett sätt att mäta avkastningen (vinsten/ vad du tjänar på dina pengar) i förhållande till hur mycket risk du tar. 

Att titta på den riskjusterade avkastning är ett väldigt bra sätt för att kunna jämföra olika investeringar därför att det är viktigt att titta på risken du tar i dina investeringar i förhållande till avkastningen du får.

Risk med aktier

Alla investeringar innebär en risk har du antagligen hört men risken mellan olika tillgångar skiljer sig åt. En bra tumregel är att pengar som du behöver inom en tidsperiod av 5 år bör inte investeras på börsen överhuvudtaget därför att på kort sikt kan börsen svänga mycket 📊

Marknadsrisk

Ibland kan alla aktier i ett land eller till och med i hela världen påverkas av en och samma sak. Det kan låta läskigt däremot får man tänka på att avkastning alltid hänger upp med risk. Allting i livet är förknippat med risk och den största risken på börsen är att inte investera överhuvudtaget. Exempelvis kan hela marknaden påverkas av politiska konflikter, krig, lågkonjunktur eller terrorattacker.

Innebär fler aktier sänkt förväntad avkastning?

 Du har kanske hört det hör förut och i teorin är det så att en mer koncentrerad portfölj med färre aktier leder till en högre avkastning. Däremot är det stor skillnad på teori och praktik när det kommer till börsen.

Psykologiskt är det vanligtvis svårt att hantera när en aktie sjunker och det förstärks av att du har färre aktie där varje aktie har större påverkan på din portföljs utveckling. Därtill är det väldigt svårt att hitta ett fåtal “rätt” aktier och därför är det bra på att inte äga för få aktier.

Komplettera med fonder

Citat från Jack Bogle om att köpa hela höstacken
Att köpa brett i indexfonder uttryckt av "fadern" till Indexfonder. Leta inte efter nålen i höstacken (vinnare aktier) utan köp bara hela höstacken (indexfond)

Ett enkelt sätt att sprida risken om du inte vill äga aktier är att köpa fonder som för majoriteten av småspararna är det enklaste sättet att investera. Därför att en aktie är en del avi ett företag medan (aktie)fonder är en sammansättning av flera olika aktier. Du behöver naturligtvis inte äga det ena eller det andra utan du kan äga både aktier och fonder. När det kommer till fonder är det även en fördel om du äger olika fonder på olika marknader för att sprida risken.

Köp Investmentbolag

Investmentbolag är enormt populära i Sverige och ägs av väldigt många. Den mest ägda aktien på  Avanza är faktiskt investmentbolaget Investor. Ett investmentbolag fungerar ungefär som en fond som nämndes ovan där affärsidén är att köpa andra aktier. Om man tittar på avkastningen för investmentbolag som grupp i Sverige mellan 2001 och 2016 är det extremt imponerande siffror:

 Aktivt förvaltade fonder 166% i avkastning

Passivt förvaltade fonder (Indexfonder) 228% i avkastning

Investmentbolag hela 642% i avkastning!

Däremot är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtiden men det är värt att notera hur bra det gått för svenska investmentbolag som grupp. Det finns många fördelar men även några nackdelar med investmentbolag som är intressanta att djupdyka i.

Anledningen till att jag tar upp investmentbolag i den här artikeln är för att investmentbolag ger en väldigt bra riskspridning. Om du köper ett investmentbolag äger du indirekt flera olika aktier därför att investmentbolags affärsidé är att fungera ungefär som en fond.

Vad passar dig?

I slutändan är det här endast tumregler och rekommendationer som du kan utgå från och bygga din alldeles egna portfölj. Eftersom trygghet i sina investering är väldigt viktigt och då måste du anpassa dem efter vad som passar dig. Med det sagt är det är en bra idé att ha tumreglerna som tagits upp i artikeln som en utgångspunkt kring riskspridning.

Hur gör jag?

Jag äger mestadels Indexfonder (billiga fonder) och några aktier. Majoriteten av mina pengar är investerade med fondroboten Lysa vilket ger mig en portfölj på flera tusentals bolag, alltså riktigt bra riskspridning. Vill du testa Lysa får du 20% rabatt på avgiften under de 3 första månaderna med min länk.

Slutsats: Hur många aktier ska du äga?

  • Äg runt 12 aktier för att diversifiera
  • Tänk på att äga aktier i olika branscher
  • Äg aktier från olika marknader
  • Det finns alltid en risk med aktier, spara långsiktigt
  • Komplettera med fonder för att sprida risken om du vill
  • Svenska investmentbolag är ett väldigt bra sätt att sprida risken på

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation