Thumbnail globalfond

Fonder: Vad är en globalfond?

Guide om Globalfonder!

Globalfonder är en väldigt populär fondtyp att investera i och det är faktiskt 30 % av allt fondsparande i aktiefonder som investeras i globalfonder. Genom en globalfond får du tillgång till I stort sett hela världsekonomin.  En globalfond är faktiskt inte så global som vi trodde när vi började investera! Allt det här och mycket mer info om hur du väljer den bästa globalfonden 2020 finns i artiklen.

Sammanfattning

Riskspridning

Att sprida risken och som vissa säger att inte lägga alla ägg i samma korg är enormt viktigt för ett framgångsrikt sparande.  Om du vill läsa mer kring riskspridning kan du läsa vår artikel om hur många aktier man ska ha i en portfölj. Det absoluta för att sprida risken är att köpa en globalfond eller använda en fondrobot. 

Hur Global är en Globalfond?

En sak som är bra att tänka på när man köper en globalfond är att den täcker mest in västvärldens ekonomi. Exponeringen mot så kallade tillväxtmarknader som på engelska kallas för Emerging Markets ingår oftast inte i en globalfond. 

Anledningen till det här är att de flesta globalfonderna investerar i developed Markets (västvärlden) motsatsen till tillväxtmarknader.

Valutarisk

I en vanlig globalfond utgör USA majoriteten på cirka 50-60 % av innehavet. Därtill finns det andra valutor som du också får exponering mot genom en global fond. Självfallet finns det en risk i det här men samtidigt innebär valutan inget problem på längre sikt.  Däremot påverkar det dina investeringar utvecklas på kort sikt eftersom valutorna svänger i värde.  

Under 2020 försvagades dollarn gentemot svenska kronan vilket innebar en ganska låg avkastning för ägare av globalfonder. För den som ägde många svenska aktier eller fonder under 2020 gick det desto bättre för. Dock är det viktigt att tänka att en för stor del svenska innehav förmodligen är riskabelt därför att du får lön och äger bostäder som påverkas av den svenska valutan.

Komplettera portföljen

Eftersom jag vill ha exponering mot tillväxtmarknader har jag valt att lägga till just en tillväxtmarknadsfond i portföljen. Däremot är det här ett beslut som jag själva tagit och att bara äga en global billig indexfond kan du göra med gott samvete.

Bästa globalfonden 2021 + fördelning

Här är några olika förslag på hur du kan sätta ihop din fondportfölj beroende på hur du vill spara. Det här är inte våra tankar utan majoriteten är hämtat från sidor som vi använder för inspiration. Det absolut enklaste är att köpa en billig global indexfond.

 Globalfonden som är bäst 202 enligt majoriteten är Länsförsäkringar Global Index. Den här fonden kan mycket väl utgöra hela din portfölj om du vill hålla det superenkelt.  

Däremot finns det problem med att den inte tar med tillväxtmarknader. Därför är här ett annat portfölj förslag som tar hänsyn till det samt att du får tillgång till småbolag som enligt forskning har en viss tendens att överprestera marknaden.

Fondportfölj

Den här portföljen är väldigt simpel och innehåller fyra fonder som är Länsförsäkringar Global indexnära 70% därtill är 10 % svenska småbolag, följt av 10 % globala småbolag och avslutningsvis 10 % tillväxtmarknad.  Tillväxtmarknadsfond som vi valt är Avanza emerging Markets och anledningen till att den inte finns med på bilden ovan är för att den inte är tillgänglig hos någon förutom Avanza. 

Om du inte använder Avanza är Länsförsäkringar tillväxtmarknad indexnära ett nästintill lika bra val. I den här portföljen får du med både stora och små bolag i hela börsvärlden. Bilden och portföljen samt tankarna kring  fördelningen är hämtat från rikatillsammans som vi varmt rekommenderar om du vill läsa mer kring det här.

Tänk på avgiften

Att tänka på hur stor avgiften är för alla fonder du väljer är superviktigt.  Om en fond har 0,4 % i avgift eller 1,4 % som den genomsnittliga Sverigefonden har gör enorm skillnad för din avkastning på lång sikt.  Desto lägre avgift fonden har desto mer blir över till dig. 

Fonder kan delas upp mellan aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade fonder (indexfonder). Kort sagt kan man säga att aktivt förvaltade fonder gör egna val om vilka aktier som kommer gå bäst men i slutändan presterar inte aktivt förvaltade fonder så bra som de har som mål att göra. 

Den här artikelns huvudfokus är inte på avgift men avgiften är superviktig vid val av fonder. Morningstar som är stor aktör inom att betygsätta och titta på fonder säger så här kring vikten av att titta på avgiften: 

“The expense ratio is the most proven predictor of future fund returns. We find that it is a dependable predictor when we run the data. That’s also what academics, fund companies, and, of course, Jack Bogle, find when they run the data. [..] We’ve done this over many years and many fund types, and expense ratios consistently show predictive power.”

Bästa globalfonden 2023

Om du varit inne på Avanza har du kanske sett att Avanza Global har 0,11 % i årlig avgift och att det borde vara bättre än Länsförsäkringar Global Index med 0,22% årlig avgift. Det här trodde vi också med tanke på att de följer samma index MSCI World total net return bör Avanzas egna globalfond vara bättre. 

Dock är det inte så därför att beskattningen av utländska utdelningarna är lägre fär Länsförsäkringars fond.  Med det sagt handlar det om väldigt små skillnader i avgift och Avanza Global är fortfarande ett väldigt bra val men Länsförsäkringar Global indexnära är den bästa globala indexfonden.  Vill du läsa mer om det här kan du trycka på den här artikeln som förklarar beskattning av utdelningar och påverkan på avgiften.

Sammanfattning

  • En globalfond täcker mestadels in västvärlden som kallas för Developed markets
  • Att endast äga en billig global indexfond är ett väldigt bra val för riskspridning
  • Vill du exponering mot en ännu större del av börsmarknaden vilket forskningen förespråkar titta på portfölj förslaget från Rikatillsammans

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation