Vanliga nyckeltal vid aktieanalys: P/E, P/S och PEG-tal

Nyckeltal

Att göra aktieanalys kan kännas som en omöjlig uppgift. Därför är det viktigt att smala ner och fokusera på vissa saker. Det finns inget rätt eller fel vid aktieanalys men här är 3 användbara nyckeltal vid aktieanalys.

Sammanfattning

Vad är P/E-tal?

Nyckeltalet P/E är en förkortning för engelskans price / earnings. P/E-tal är ett av de vanligaste nyckeltalen vid aktieanalys. P står för Price som på svenska är pris per aktie (aktiekurs). E står för Earnings som på svenska är vinst per aktie.

Nyckeltalet visar vad du betalar för företagets vinst i förhållande till aktiekursen. Du kan oftast hitta P/E talet nedanför varje aktie. 

Vanligtvis är ett lågt P/E-tal att föredra men det finns en massa olika saker som kan påverka det. Går företaget inte med vinst blir P/E-talet negativt (-) och då fungerar det inte. Därför finns P/S-tal som gör det lättare att titta på företag utan vinst.

I vissa fall kan ett högt P/E vara motiverat om tillväxten är hög. För att se det kan du titta på PEG-tal.

I den här artikeln kommer vi titta närmare på dessa tre nyckeltal. 

P/E-, P/S- och PEG-tal.

P/E-tal - vad är bra?

P/E tal är alltså aktiekursen delat med vinst per aktie. 

Här är ett räkneexempel: 

200 kronor aktiekurs 

20 kronor vinst per aktie

200/20 = 10 P/E

När du förstår uppbyggnaden av P/E kommer det kluriga att värdera vad som är ett bra eller dåligt P/E-tal. Vill påminna om att ett nyckeltal borde användas tillsammans med flera olika. Stirra inte dig blind på ett enda nyckeltal utan använd flera olika.

Förväntningar - vad är ett bra P/E?

Snittet de senaste 100 åren på Stockholmsbörsen är P/E 14. Att jämföra med det kan ge någon typ av vägledning. Men det är bättre att jämföra P/E-tal för respektive sektor. 

Försök hitta företag inom samma bransch som aktien du tittar på för en bättre jämförelse. Sedan spelar förväntningar enormt stor roll.

Höga förväntningar på vad företaget kommer prestera i framtiden kan motivera ett högre P/E-tal. Desto högre P/E-tal desto mer behöver du betala för vinsten företaget gör.

Det finns inget rätt eller fel P/E utan du måste göra avvägningar och jämförelser. 

Om företaget har låga förväntningar på sig framöver kan det leda till ett lägre P/E-tal därför att aktiekursen är lägre.

P/E-tal= ökar aktiekursen (pris per aktie) och vinsten per aktie är densamma blir P/E-talet högre. Sjunker aktiekursen och vinsten per aktie är på samma nivå kommer P/E-talet bli lägre.

P/E-tal handlar om att:

Värdera hur mycket du betalar för företagets vinst. 

Går företaget inte med vinst står det minus (-) framför. För företag med ett negativt P/E-tal är P/S-tal mycket bättre att titta på!

Vad är P/S- tal?

P/S-tal är bra att titta på när företag inte går med någon vinst ännu. Med hjälp av P/S får du ett rättvisare sätt att jämföra hur företaget värderas i förhållande till ett negativt P/E-tal.

Kort disclaimer, vi (Oliver och Viktor) köper inga aktier som inte går med vinst. Eftersom risken är mycket högre i aktier utan vinst. Du får göra precis som du vill men var medveten om den ökade risken när företaget inte går med vinst.

P/S-tal står för Price delat på Sales. Precis som med P/E-tal är P, aktiekursen (pris per aktie). Sales däremot är omsättning på svenska, alltså hur mycket pengar företaget får in under ett år innan kostnader, skatt, ränta osv dras av.

Nyckeltalet P/S står för: Pris per aktie/ omsättning per aktie

Fördelen med nyckeltalet är att företag utan vinst kan värderas utifrån vad du betalar (aktiekurs) i förhållande till omsättningen. 

Desto lägre P/S-tal desto billigare.

Desto högre P/S-tal desto dyrare.

Likt P/E-tal finns det inget rätt eller fel svar på vad som är ett bra P/S-tal. Du måste jämföra med konkurrenter och titta på förväntningar som finns på företaget.

Ibland kan ett högt P/S-tal motiveras av den förväntade framtida omsättning eller att företaget till och med ska gå med vinst. På samma sätt kan förväntningarna på lägre omsättning göra att P/S-talet är lägre.

Price earnings to growth – tillväxt vs pris per aktie/ vinst per aktie

P/E delat med tillväxt

Under 1= positivt, undervärderat

Precis 1= rätt värderat

Över 1= övervärderat

Vinsttillväxt på några år ger bättre bild. Minimera risk för att enstaka år påverkar för mycket

Ett tillfälle när ett högt P/E-tal kan vara motiverat är om företaget har en stark tillväxt. Därför finns PEG-talet som sätter P/E i relation till vinsttillväxten.

PEG står för Price/ earnings (P/E) och G står för Growth. Det du gör är att dela P/E talet med vinsttillväxten i företaget. Vanligtvis tittar du på företagets vinsttillväxt tidigare år. Helst fler än ett år därför att specifika händelser kan påverka vinsttillväxten under ett enda år.

Regeln för vad som är en undervärderad och övervärderad aktie är att PEG under 1 är en undervärderad aktie. Aktier med PEG 1 är rätt värderade medan aktier över 1 är övervärderade.

Undervärderade aktier= under 1

Rätt Värderade aktier= 1

Övervärderade aktier= över 1

Som med alla nyckeltal vid aktieanalys är det här ett nyckeltal som bör kombineras med andra nyckeltal vid en analys.

Exempel 1, om en aktie har P/E 10 med en vinsttillväxt på 10% blir PEG

10/10 = 1 

Exempel 2, en aktie har P/E 25 och vinsttillväxt på 30% om året

25/ 30= 0,83

PEG-tal är ofta bra att använda på tillväxtbolag för att rättvisare värdera vinsten företaget gör. På kort sikt kan vinsttillväxten för vissa företag vara ohållbart hög vilket är viktigt att tänka på. Samtidigt kan vinsttillväxten vara låg till följd av att företaget är större och stabilare med en lägre tillväxttakt.

Oavsett PEG- tal är det viktigt att undersöka varför ett företag värderas på ett specifikt vis.

Growth (vinsttillväxt) kan du räkna ut genom att titta på historisk data eller framtida förväntningar (estimat).

För att räkna ut vinsttillväxt under ett år sätter du årets vinst i relation till föregående års vinst.

Vinsttillväxt= Årets vinst/ föregående års vinst

Vill du räkna fram genomsnitt för flera år räknar du först ut enstaka års vinsttillväxt och därefter genomsnittliga. 

Vinsttillväxt år 1 + Vinsttillväxt år 2 + Vinsttillväxt år 3 / antal år (3)

Det andra sättet att räkna på vinsttillväxt är att blicka framåt. Du tittar på den förväntade vinsttillväxten framöver. Att skapa estimat är väldigt vanligt bland analytiker. Tänk på att vara noggrann i dina estimat och göra rimliga antaganden om vinsttillväxten.

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation