Thumbnail vad är ett index

Börsen: Vad är ett Index?

Aktieindex

Det finns olika typer av index men på börsen är fokuset mestadels på aktieindex. Ett aktieindex är en sammansättning av olika aktier som visar prisutveckling för indexets aktier. Du kan se aktieindex som en lista där aktier som är med uppfyller samma kriterier. 

Exempelvis kan det handla om vilken marknad aktierna finns på som OMX30 vars fokus är utvecklingen hos Stockholmsbörsens mest omsatta aktier. Det finns massvis med olika index som du kan jämföra din avkastning mot. Aktieindex används oftast till just jämförelse av avkastning samt till att skapa indexfonder.  

Du kan göra index av allt

Det finns otaliga olika index och i stort sett vad som helst kan bli ett index. Det finns specifika branschindex för varje bransch till exempel. Beroende på vilka typer av investering du gjort finns det olika index som är bäst att jämföra med.

Värdeviktat

Index är oftast viktade efter marknadsvärdet vilket innebär att större företag med högre börsvärde utgör en större del av indexets sammansättning. Det innebär att upp- och nedgångar i större aktier kommer påverka indexet mera. Det här är det vanligaste sättet att vikta aktier i ett index.

Likaviktat

Det andra sättet att vikta aktierna är likaviktat. Som du såklart förstår innebär det att varje aktie utgör lika stor del av indexet. Det finns många olika teorier om vilket index som är bäst för en indexfond att följa. På sistone har likaviktat index blivit populärt i smart beta fonder.

Olika kända index

Här kommer några kända index du kanske hört om på nyheterna:

Omxs30- Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Att säga Stockholmsbörsens 30 största bolag fungerar i princip också. Indexet består av 29 olika företag och Atlas Copco gånger två till följd av att både A och B-aktien finns med. Indexet är ett prisindex och tittar inte på företags utdelning.

SIXRX- ett bredare index än Omxs30 som visar den genomsnittliga utveckling för hela Stockholmsbörsen. Utdelningar är även inräknade här vilket gör indexet till ett grossindex. 

S&P500- ett index som ofta nämns på nyheter plus att många fonder följer S&P500. Indexet består av 500 stora företag i USA. Målet är att representera den amerikanska industrins utveckling. Vilka företag som tas med bestäms av en kommité.

DIJA- Dow Jones index skapat av grundaren till Wall street Journal, Charles Henry Dow. Indexet innehåller 30 företag som förändras över tid likt S&P500 baserat på en kommités beslut. Läs mer om indexet.

Prisindex eller Grossindex

Prisindex (PI) eller Grossindex (GI) indikerar om indexet tar hänsyn till utdelningar från företagen. Eftersom en stor del av avkastning kommer från utdelningar kan det vara värt att tänka över huruvida indexet du tittar på är PI eller GI.

Som exempel finns OMXSPI som visar hela Stockholmsbörsens utveckling exklusive utdelningar. Sedan finns OMXSGI som visar hela Stockholmsbörsens utveckling inklusive utdelningar. OMSGI är samma index som SIXRX.

OMXSPI= OMX Stockholm Price Index

OMXSGI= OMX Stockholm Gross Index

Index-fonder

Indexfonder är precis som namnet låter fonder som följer ett index. Det finns hur många olika index som helst som nämnts tidigare. Och det finns minst lika många indexfonder. Varje indexfond följer ett specifikt index vilket du kan läsa om under varje fond. 

Eftersom indexfonder följer en förutbestämd lista av aktier är det väldigt billigt att driva en indexfond. Därför är avgiften ofta väldigt låg. Att köpa fonder med just låga avgifter visar statistik vara en av de viktigaste sakerna vid val av fonder.

Vad betyder det att slå index?

Ofta pratar investerar om att slå index eller marknadens avkastning. Det här syftar på att försöka få högre avkastning i procent än ett jämförelseindex. När du jämför dig med ett index kallas det såklart för ett jämförelse-index. 

Det är alltid bra att jämföra sin utveckling/ avkastning med index men det är viktigt att tänka på vad du jämför dig med. Kom ihåg att jämföra dig med rätt index för annars kan det snabbt bli en missvisande jämförelse. Läs vår artikel om överlevnadsbias om du vill veta mer.

Går det att slå index?

Att försöka slå index är många investerares mål men det är lättare sagt än gjort. I slutändan är det väldigt få som slår index/ marknadens avkastning. Om du däremot lyckas med det över fler år tillhör du en liten minoritet. Det är någonting som många proffs inte ens klarar av!

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation