Thumbnail Recension av boken Livet, börsen och allting

Recension: Livet, börsen och allting

Börsen och livet!

Många principer, tankemönster och tillvägagångsätt som fungerar på börsen är även applicerbara på livet i stort. I den nyutgivna boken Livet, börsen och allting tar författarna ett brett grepp om börsen och livet i stort med målet att medföra visdom på ett annorlunda sätt mot vad ”aktieböcker” oftast inte gör.

Här är min korta summering och recension av boken efter att ha läst Livet, börsen och allting. 

Lite om författarna

Erik Sprinchorn (till vänster) är grundare och förvaltare för populära TIN fonder inom hälsa och teknik. Har har jobbat inom finansbranschen i drygt 25 år. 

Cristofer Andersson (till höger) är gymnasielärare och har skrivit Börspsykologi och Mer Börspsykologi som vi läst och gillar mycket. Vi har gjort en intervju med Cristofer om hans investeringsfilosofi och böcker här.

författarna för boken

Bokens penseldrag

Att summera boken känns väldigt svårt därför att det är så pass stora penseldrag i boken. Det är lågt och högt inom olika områden vilket är i linje med kända investeraren Charlie Mungers ”Wordly Wisdom”. Mungers tanke är att ta det bästa från alla typer av grenar (ekonomi, filosofi, biologi osv) för att bli en bättre investerare. Filosofi, biologi med mera blandas i boken tillsammans med författarnas egna åsikter och tankar.

Boken är ingen klassisk ”aktiebok” med nyckeltal och hands on tips för att bli en bättre investerare. Istället lägger boken fram förslag på mentala modeller att använda på börsen (och i livet) som läsaren får reflektera över och begrunda på egen hand. Personligen känner jag att en hel del tänkande behöver göras för att få ut maximalt av boken. Det krävs mycket från dig som läsare för att bearbeta bokens idéer.

Förkärlek för romarriket

Genomgående tema i boken är kopplingarna till romarriket och antiken. Trots att det var två tusen år sedan romarriket stod på sin topp finns det många saker att lära sig därifrån. Eftersom jag också uppskattar historia tycker jag det var trevligt att lära sig mer om romarriket. 

Dessutom är det väldigt viktigt att ta del av människans historia i alla dess former. Som boken tar upp, ”Historien upprepar sig inte. Människan gör det alltid” som den franska tänkaren Voltaire har sagt. Utvecklingen i världen går i en rasande fart på så många sätt men vi är trots allt bara människor i slutändan. Att lära sig av tidigare människors misstag och hybris (övermod) är en enkel genväg till att slippa många misstag.

Några guldklimpar från boken

Jag har en del smältning av boken kvar, oavsett kommer här några saker som jag redan nu tar med mig och som förhoppningsvis hjälper dig på börsen och i livet.

Qui Bono? (Vem tjänar på det)

Incitament, ett ord som kanske kräver lite förklaring. ”Whats in it for you?” Har du kanske hört i en film eller serie. Att ställa sig frågan vad som är intresset för parter oavsett vad det gäller är en viktig sak för att undvika att köpa någons agenda med dolt motiv. 

I bokens sjunde kapitel presenteras det latinska begreppet Qui Bono som betyder vem tjänar på det. Att förstå andra människors incitament och dina egna gör alla frågeställningar enklare att dissekera. Tänk över varför någon är för eller emot en fråga. Finns det egna intressen? Får personen betalt? En sak väl värd att fundera över när en VD för företag berättar om framtidsutsikter eller när ännu en köprekommendation kommer från en bank på ett företag. 

Ställ dig frågan; Qui Bono?

Att känna dig själv

Ett tema som återkommer i boken är att bearbeta sina egna tankeprocesser vilket kallas för metakognition. Att känna sig själv och ens tankar är en viktig medvetenhet för att förstå hur man tar beslut i börsen och på livet. Ett krävande arbete såklart men att förstå ens mål kan till exempel göra det enklare att veta hur mycket och på vilket sätt man ska investera på börsen.

Att ställa sig frågor som; varför investerar jag? Vad sparar jag till? Var är min  ekonomiska mållinje? 

Frågor som kan vara jobbiga att besvara men som förmodligen besparar dig besvikelsen när du exempelvis har sparat ihop 10 miljoner men märker att du inte känner någon lycka/glädje. Pengar är trots allt bara ett verktyg som möjliggör upplevelser och frihet. I dagens samhälle är det lätt och glömma med alla flashiga saker. Lär känna dig själv! Dina beslutsprocesser och vad du vill uppnå.

"The winner takes it all"

Som Abba sjunger ”The winner takes it all” är värt att tänka på i livet och på börsen. I boken förklaras det hur ensidig historien vanligtvis är. Oftast blir det en väldigt ensidig bild som historien förklarar kring krig exempelvis. Författarna tar exemplet från romarriket och hur vissa folkstammar beskrevs som ociviliserade ”barbarer” vilket faktiskt inte stämde enligt historiker. Romarrikets fiender var inte ociviliserade men målades upp så av romarriket som skrev historien genom att vanligtvis vinna alla krig. 

På börsen kan samma sak ske när man ser ett företag som lyckats med någonting medan konkurrenter gått i konkurs. Det är värt att komma ihåg att ”förlorarna” kan ha en helt annan bild av vad som hänt. 

David VS Goliat (Aktiva VS Passiva fonder)

Kapitel fyra i boken ställer David VS Goliat mot varandra vilket representerar aktiva fonder i förhållande till passivt förvaltade fonder (indexfonder).

Eftersom jag själv investerar 80-90% av mina pengar i passivt förvaltade fonder fastnade det här kapitlet mest hos mig, där indexfonder framställs på ett mindre bra sätt. Dock är det alltid bra med motsättande åsikter för att ifrågasätta sin egen ståndpunkt. 

Kapitlet målar en bild av indexfonder som rubbar börsens grundläggande mekanismer genom att endast köpa bolag enligt X % utan hänsyn till värdering Y. Därtill att i takt med att indexfonder växer kan bolagsstyrning försvåras därför att en stor del av rösterna kontrolleras av indexfonder utan insyn i företagen. 

Jag delar inte riktigt synen som ges i kapitlet om risker med indexfonder även om sådana finns. Jag kommer tänka över mitt sparande och tron på indexfonder oavsett efter att ha läst kapitlet. Jag hade inte tänkt argumentera emot kapitlets budskap utan du får bilda dig din egen uppfattning som läsare. Värt att poängtera, Qui bono? Är att Erik är en aktiv aktieförvaltare och argumenterar för sin ståndpunkt vilket är naturligt. 

Olika perspektiv är bra känns som en bra avslutning på den här delen! Att lyssna på andra åsikter är viktigt för att inte råka ut för konfirmationsbias där endast åsikter som bekräfter sin egen uppfattning släpps igenom sitt ”filter”. 

Summering

Att summera boken känns knepigt därför att den täcker ett så brett spektrum. Här kommer trots det ett försök att samla mina tankar.

 Det är en bok som kräver mycket av läsaren till följd av att du måste reflektera och göra mycket av jobbet för att få ut maximalt av boken. Att också ha ett bredare perspektiv på börsen är viktigt utöver nyckeltal och rapporter. Att känna dig själv, vad dina mål är och att lära sig av historiens bästa inom alla områden förbättrar dig som investerar och människa. 

Är du ute efter hands on tips för att investera är den här boken inte för dig. Cristofers tidigare böcker om Börspykologi innehåller inte nyckeltal osv men är i min mening ändå mer konkret därför att varje begrepp/ psykologisk fälla kräver mindre av läsaren för att förstå. I Livet, börsen och allting är teorierna lite bredare och tar en aning längre tid att reda ut. Det är en bok med breda penseldrag som beroende på vad du gillar för böcker kan passa dig. Boken är ett tanke spjärn som försöker samla det bästa från olika skolor (ekonomi, biologi, filosofi osv) som möjliggör nya tankebanor. 

Börsen, livet och allting har mycket gemensamt och utan omsvep ett par sanningens ord som tål att tänkas på en extra gång och en passande titel till bokens innehåll.

Thumbnail Recension av boken Livet, börsen och allting

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation