Thumbnail 10 tips för att välja aktiva fonder

10 tips för att välja aktivt förvaltade fonder

Skillnaden mellan aktivt förvaltade och passivt förvaltade fonder (Indexfonder)

Guide om du vill köpa aktivt förvaltade fonder

Aktivt förvaltade fonder är fonder med förvaltare som aktivt väljer ut vad fonden ska investera i vilket oftast är aktier. Målet för en aktivt förvaltad fond är att slå ett index vilket är en lista av aktier som fondens avkastning kan jämföras med. I majoriteten av fallen slår aktivt förvaltade fonder inte index vilket lett fram till den allt mer populära fondtypen passivt förvaltade fonder oftast kallat Indexfonder.

På Finansgrabbarna förespråkar vi oftast att investera i Indexfonder med en låg avgift om du är intresserad av fonder men det finns för- och nackdelar med allting. Den potentiella fördelen med aktivt förvaltade fonder är att du har en möjlighet att hitta fonder som kommer överprestera index men att lyckas med det är väldigt svårt. 

Personligen är jag (Oliver) väldigt trött på main stream media tips för att välja aktivt förvaltade fonder som ”Stirra dig inte blind på avgiften”. I den här artikeln kommer därför 10 tips för att välja aktivt förvaltade fonder som har grund i studier och sunt förnuft.

10 Tips för att välja aktivt förvaltade fonder som faktiskt hjälper dig

Tipsen kommer från diskussioner med Viktor Ström som är ansvarig för kommunikation på Lannebo fonder. Hans tips baseras på mönster han ser bland studier över fonders prestation. I artikeln kommer jag göra mitt bästa för att underbygga alla 10 tips med fakta och studier. Notera dock att vissa av tipsen endast bygger på sunt förnuft som Viktor beskriver det och kan sakna studier som källa.

Jag kommer försöka att vara så objektiv som möjligt men kom fortfarande ihåg att det här är min tolkning av tipsen och studier kring att välja fonder. 

Här kommer 10 tips som för att välja aktivt förvaltade fonder som faktiskt kommer hjälpa dig i förhållande till main stream tips som exempelvis att titta på Morningstar rating.

Lista på 10 tips för att välja aktivt förvaltade fonder

I förhållande till fonder i sin klass/ grupp bör fonden:

1. Fonden/fondbolaget bör inte vara registrerat i ett land med svaga tillsynsmyndigheter (ex Malta, Panama osv).

2. Fonden bör ha hög Sharpekvot.

3. Fonden bör ha minst tre års historik.

4. Fondens förvaltare bör vara delägare i fonden/fondbolaget.

5. Fondens förvaltare bör ha varit desamma åtminstone de senaste tre åren.

6. Fondförmögenheten bör vara liten.

7. Fonden bör ha låg avgift.

8. Fonden bör ha låg omsättningshastighet.

9. Fonden bör ha hög Active Share

10. Fonden/fondbolaget bör ha ett aktivt ägarstyrningsarbete.

Läs nedanför om du vill veta bakgrunden till varje tips!

1. Fonden/fondbolaget bör inte vara registrerat i ett land med svaga tillsynsmyndigheter (ex Malta, Panama osv)

Det här tipset förklarar nog sig själv till stor del. Svaga tillsynsmyndigheter ökar risken för att fuffens kan förekomma med dina pengar i fonder. Även om det har förekommit skandaler gällande fonder i Sverige som Allra är risken mycket mindre i Sverige i jämförelse med exempelvis Malta, Panama och liknande.

2. Fonden bör ha hög Sharpekvot.

Sharpekvot är ett mått för avkastning i förhållande till risken du tar. Inom finansbranschen är det här ett av de vanligaste nyckeltalen att titta på vid analyser av portföljer, fonder och liknande. Desto högre sharpekvot en fond har desto bättre är det. Som småsparare behöver du nästan aldrig räkna ut sharpekvot på egen hand utan det tillhandhålls av fondbolaget, Morningstar eller liknande. Om du vill veta hur formeln för Sharpekvot ser ut se bilden nedanför: 

3. Fonden bör ha minst tre års historik.

För att kunna använda historisk avkastning som en guide för att välja fonder bör historiken vara minst tre år. Dock är tre år en väldigt kort tidsperiod så dra inte för stora växlar utifrån det. Vissa studier argumenterar för att det inte finns någon uthållighet (persistence) i fonders avkastning vilket gör det svårt att använda historisk avkastning som en guide vid fondval.

"Returns show little or no persistence: When funds are ranked on past performance, their returns converge to the cross‐sectional mean in about two years and stay close to that subsequently."

4. Fondens förvaltare bör vara delägare i fonden/fondbolaget.

Det finns många studier som tyder på att när förvaltarna äger delar i sin egen fond har det en väldigt stor påverkan på avkastningen. Föredetta hedgefond förvaltaren och författaren Nassim Taleb benämner det Skin in the game alltså att man själv har någonting i potten om det går bra eller dåligt för fonden. Morningstar gjorde 2009 en studie i USA över det här med tydliga resultat. 

According to a series of recent studies by Morningstar Inc., funds whose managers invest $1 million or more of their own money in their fund ranked in the 42nd performance percentile, on average, over the five-year period through July. That means they outperformed 58% of their peers"

På grund av GDPR är det svårt att få fram information om förvaltarna äger andelar i fonden. Viktor på Lannebo Fonder rekommenderade att titta på om personalen eller förvaltarna äger aktier i fondbolaget istället. På det viset kan du se om förvaltarna har skin in the game därför att desto bättre det går för fonderna, desto bättre avkastning får förvaltarna på sina aktier i fondbolaget.

5. Fondens förvaltare bör ha varit desamma åtminstone de senaste tre åren.

Det här är en viktig punkt för att kunna utvärdera fondens avkastning. Som sagt är tre år en kort tidsperiod men det kan ge en viss guidning. Att se över hur länge förvaltarna haft sitt jobb är en pusselbit i att analysera fonder. Det har faktiskt visat sig att förvaltare som byter jobb ofta presterar sämre. I en studie från 2008 i USA visade det sig att förvaltare som på sitt förra jobb överpresterat index i genomsnitt med 3% efter anställning på sitt nya jobb underpresterade med i genomsnitt 0,5%. 

6. Fondförmögenheten bör vara liten.

Fondförmögenhet är hur mycket pengar som fonden förvaltar. Anledningen till att det är fördelaktigt med en liten fondförmögenhet är att det är lättare att hitta avkastning på pengarna. För en mindre fond är det lättare att hitta avkastning i förhållande till fonder som måste köpa större volymer aktier för att det ska vara värt en placering. Här är en studie som visar på hur fondstorleken kan påverka avkastningen. Med det sagt är det till exempel viktigare för en småbolagsfond som investerar i mindre bolag med en liten fondförmögenhet än en fond som investerar i Large Cap bolag. Därför måste fondens storlek jämföras i förhållande till andra fonder inom samma kategori. 

Om du vill läsa mer om hur storleken på en fond påverkar avkastningen är den här artikeln väldigt bra från Investopedia.

7. Fonden bör ha låg avgift.

Det här ligger helt i linje med vad vi alltid bruka säga vid val av fonder. Avgiften är en av de absolut viktigaste sakerna att titta på. Desto lägre avgifter, desto mer blir det över till dig. Avgiften måste likt fondförmögenhet sätts i relation till andra fonder i samma kategori. Aktivt förvaltade fonder har generellt en högre avgift än Indexfonder men du vill försöka hitta aktiva fonder med så pass låg avgift som möjligt.

Vill du läsa om vikten av låga avgifter för fonder kan du trycka här.

8. Fonden bör ha låg omsättningshastighet.

Omsättningshastighet är hastigheten som förvaltarna säljer aktier. Om exempelvis omsättningshastigheten är 1,5 betyder det att portföljen omsätts 1,5 gånger under året. In- och utflöden av pengar när småsparare köper och säljer andelar i fonden påverkar också omsättningshastigheten. Beroende på vilken typ av fond det är påverkas omsättningshastigheten eftersom olika fonder har olika strategier. 

Generellt sätt är en låg omsättningshastighet att föredra vilket ligger i linje med svårigheten att tajma marknaden och den effektiva marknadshypotesen. Som grupp har fondförvaltare inte en överlägsen förmåga att tajma marknaden även om vissa individuella förvaltare verkar ha det.

9. Fonden bör ha hög Active Share

Active share är hur mycket en fond avviker från sitt jämförelseindex. Jämförelseindex är en samling av aktier som enligt fonden känns rimlig att jämföra sig med. Genom att titta på innehaven i fonden i förhållande till jämförelseindexet kan du får fram hur mycket fondens innehav avviker. Enkelt förklarat måste fonden avvika för att kunna slå sitt jämförelseindex annars kommer avkastningen bli den samma. Ungefär som citatet nedanför:

aktivt förvaltade fonder citat

Om fonden inte avviker från sitt jämförelseindex går det inte att slå index. Det värsta en aktivt förvaltad fond kan göra är att inte ens uppfylla sitt syfte vilket att försöka slå index. Över 60% active share verkar vara minimum för en bra aktivt förvaltad fond.

Ett bra exempel på aktivt förvaltade fonder som inte ens försökt slå index är två av Swedbanks före detta största fonder:

Det var i SvD den 21 november som Roburs vd Tomas Hedberg förklarade att svårigheterna för två av Swedbanks allra största aktiefonder – Allemansfonden och Kapitalinvest – att slå sitt jämförelseindex berodde på att banken inte hade ”gett sig själv chansen” att ha en bra avkastning.

På frågan vad han menade med det svarade Hedberg att ”det är ju per definition så att om vi ligger indexnära och med små avvikelser i en aktivt förvaltad produkt, då är ju sannolikheten att lyckas extremt låg”.

Vill du läsa mer om aktiva fonder som i princip lurar småsparare genom att inte vara aktiva rekommenderar jag Joel Dahlbergs bok Bankbluffen som även skrivit artikeln ovan i Svenska Dagbladet. 

10. Fonden/fondbolaget bör ha ett aktivt ägarstyrningsarbete.

Ägarstyrningsarbete är att förvaltarna aktivt arbetar för att förbättra innehaven i fonden till det bättre. Att en fond är aktivt förvaltad står främst för att urvalen av innehaven görs aktivt och inte för att förvaltarna försöker förbättra innehaven i fonden miljömässigt, hållbart eller ekonomiskt. 

Genom att läsa fondens investeringsstrategi i kvartalsrapporter, årsrapporter och andra dokument på fondbolagets hemsida får du en bättre bild av hur förvaltarna arbetar för innehavens bästa. Förvaltarna har beroende på storleken av sin aktiepost i innehaven möjlighet att göra påtryckningar på ägarna för att förbättra innehaven vilket i slutändan gynnar fondandelsägarna. 

Summering

Det här är 10 tips för att välja aktivt förvaltad fonder som faktiskt hjälper dig. Viktor Ström som gav mig (Oliver) tipsen föreslår att varje tips ska utgöra 1/10 i din beslutsprocess för att välja fonder. 

Studier och forskning på fonder kan tolkas på olika sätt eftersom forskning alltid kan debatteras. Jag tolkar och tycker att Indexfonder är det bättre valet av fonder för majoriteten av investerare. Med det sagt kan aktivt förvaltade fonder också ha en funktion i ett sparande. 

Tryck här för att läsa mina åsikter om aktiva fonder vs indexfonder

Men om du vill välja aktivt förvaltade fonder är här 10 tips som har grund i forskning plus sunt förnuft för att välja fonder.

Tack till Viktor Ström på Lannebo Fonder för tipsen och diskussionerna om fonder.

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation