Substansvärde thumbnail

Vad är substansvärde? Investmentbolag och Fastighetsbolag

Substansvärde: Investmentbolag och Fastighetsbolag

En viktigt del i investmentbolag och fastighetsbolags värdering är substansvärde vilket är grunden till att kunna analysera bolagen. Det finns olika sorters nyckeltal för att analysera en aktie som P/E tal men på investmentbolag och fastighetsbolaget fungerar det inte. 

När vi började investera hade vi en aning om vad substansvärde var och för att du ska undvika att göra samma misstag som oss har vi gjort research om det. I den här artikeln kommer vi diskutera vad substansvärde är och hur det kan hjälpa dig att analysera investmentbolag och fastighetsbolag.

Sammanfattning

Vad är substansvärde?

Först är det viktigt att förstå hur substansvärde räknas fram därför att det är grunden för att förstå investment- och fastighetsbolag. Substansvärde är alla företagets tillgångar minus skulderna. Det handlar alltså om företagets tillgångar: aktier, fastigheter osv som ägs av företaget borträknat skulderna. Om företaget skulle sälja alla sina tillgångar och betala tillbaka sina skulder får man företagets substansvärde. 

Investmentbolag - hur fungerar det med substansvärde?

Substansvärde hos investmentbolag består av aktier som företaget äger. Ett investmentbolag fungerar ungefär som en fond genom att köpa aktier i andra företag. Däremot finns det många skillnader mellan investmentbolag och fonder men grundidén är att investera i andra företag för båda. 

Substansrabatt

Antigen handlas aktien till en substansrabatt eller substanspremie. Det här avgörs beroende på vad aktiekursen är i förhållande till substansvärdet. Om investmentbolag Finansgrabbarna äger aktier i andra företag för 100 kr och det kostar 80 kr att köpa en aktie i investmentbolaget Finansgrabbarna innebär det en substansrabatt på 20%. Om ett företag har substansrabatt:

Betalar du mindre för en aktie i investmentbolaget än att köpa aktierna som investmentbolaget äger i sin portfölj innebär det en substansrabatt.

Det är skillnaden mellan substansvärdet (värdet av aktierna som investmentbolaget äger) och aktiekursen som avgör om det är en substansrabatt eller substanspremie.

Som bilden visar finns det ett Substansvärde som är värdet av aktierna investmentbolaget äger och till höger om det finns aktiekursen för investmentbolaget. Siffrorna längst till vänster visar rabatt/ premie där grön färg med ett plus innebär rabatt och röd färg med ett minus innebär premie. Bilden kommer från hemsidan Ibindex som konstant uppdaterar substansvärdet för Sveriges största investmentbolag

Substanspremie

Motsatsen är att det är dyrare att köpa en aktie i investmentbolaget än alla aktier som investmentbolaget investerar i vilket innebär en substanspremie. Till exempel om ett investmentbolag äger aktier i andra företag för 100 kr och det kostar 120 kr att köpa en aktie i investmentbolaget är det en substanspremie på 20% för aktien.

Substanspremie är när aktiekursen är högre än värdet av aktierna som investmentbolaget investerar i

Historisk rabatt och premie

Historiskt brukar majoriteten av investmentbolagen i Sverige ha en substansrabatt men det finns också dem som ofta har en substanspremie. Att främst köpa investmentbolag som handlas till en substansrabatt är en bra tumregel för att göra en bra värdeinvestering. 

En viktig sak att tänka på är hur innehaven (aktierna) investmentbolaget äger värderas. Investmentbolag har mestadels aktier i portföljen som alla kan köpa på börsen men en del av innehaven utgörs oftast av onoterade innehav som inte går att köpa på börsen.

Eftersom onoterade innehav inte handlas på börsen som noterade innehav som alla kan köpa varje dag och prissätts dagligen är värderingen ibland lite klurig att sätta vilket påverkar substansvärdet. 

Om ett investmentbolag har en stor andel onoterade innehav kan det vara en förklaring till att investmentbolaget har en stor substansrabatt eftersom det är svårare för oss småsparare att få en inblick onoterade aktiers redovisning i förhållande till börsnoterade aktier. Onoterade innehav är dock (ofta) en fin bonus med investmentbolag därför att dem inte går att köpa på egen hand. 

Andra saker att titta på vid analys av investmentbolag

Det finns såklart fler saker att titta på utöver substansvärde när man analyserar investmentbolag. Investeringar är aldrig svart eller vitt utan det finns alltid olika saker att tänka på i en analys. Till exempel kan en hög substansrabatt tyda på en låg tro på investmentbolaget eller en stor andel onoterade innehav vilket man som investerare måste ta ställning till. Några saker att titta på analys av investmentbolag utöver substansvärde är:

  • Direktavkastning- inte väsentlig men majoriteten av investmentbolagen har det
  • Vilka är ägarna? Ägare av kött och blod?
  • Vad är investmentbolagets investeringsstrategi?
  • Vad är investmentbolagets avgift? 

Lär dig mer om investmentbolag

Investmentbolag är enligt många svenska guldklimpar att investera i oss inkluderade. Om du vill lära dig mer om investmentbolag har vi en fullständig guide plus att vi starkt rekommendera boken Bygg en förmögenhet investera i investmentbolag om du vill djupdyka. Vi har även en Youtube video om investmentbolag som du kan se här:

Fastighetsbolag - hur fungerar det med substansvärde?

Substansvärde på fastighetsbolag fungerar på samma sätt fast här är tillgångarna inte aktier utan fastigheter. Är värdet av fastigheterna (substansvärde) lägre än aktiekursen handlas aktie till en substansrabatt. Motsatsen är att värdet av fastigheterna (substansvärdet) är högre än aktiekursen vilket innebär en substanspremie.

Andra saker att titta på vid analys av fastighetsbolag

Även för fastighetsbolag finns det andra viktiga saker att titta på utöver substansvärde. Om ett fastighetsbolag handlas till en premie men trots det levererar god avkastning är det dumt att avfärda det direkt. Några exempel på saker som kan vara bra att titta på vid en analys av fastighetsbolag är:

  • Vad är P/F?
  • Vad är uthyrningsgraden?
  • Hur hög är belåningen?

Summering

Att förstå substansvärde är en viktig del i att förstå uppbyggnaden av investmentbolag och fastighetsbolag. Substansvärde är alltså tillgångarna som företaget äger och utgör basen i företaget. Beroende på om substansvärdet är lägre eller högre än aktiekursen har aktien en substansrabatt eller substanspremie.

Om substansvärdet är lägre än aktiekursen handlas aktien till en substansrabatt Om substansvärdet är högre än aktiekursen handlas aktien till en substanspremie

Oliver Allemog

Jag är en ekonominörd och gillar främst att investera via fonder på börsen. Psykologi kopplat till pengar och marknadsföring fascinerar mig mycket. Utöver det är jag ett väldigt stort sportfan.

More Reading

Post navigation